ВАЖНО: Достъпът до платформата за нови регистрации на занимания по интереси е преустановен.

Запознайте се с Ръководството за работа с електронната платформа, включващо инструкции за публикуване на търсени и предлагани занимания от училищата, одобряване на търсени занимания и препоръчване на предлагани занимания от Педагогически съвет.

Регистрация

Регистрацията e отворена. Ръководство за работа

ВАЖНО: Учителите не се регистрират в електронната платформа като физически лица, когато провеждат занимания за училището, в което са на щат.Галерия

Актуални снимки от събития, мероприятия и изяви.

Знайко

На 07.06.2019 г. приключи пътешествието из България на група по интереси ”Знайко” от ОУ “ ...

Виж

Публична изява по ЗИ на "Клуб - Забавни училищни игри"

Участниците в "Клуб - Забавни училищни игри" участваха за пореден път в публична изява. Б ...

Виж

Екологията-наука за нашия дом

Учениците,участващи в клуб ,, Екология“ обогатяват и допълват общообразователната си подг ...

Виж

Клуб "Музикална палитра" - 7 клас

„Благодарение на нашите изпълнения, ще ви покажем колко мъдър е народът ни.Народното твор ...

Виж

клуб „Моят първи филм”

12 ученици от пети и шести клас в Средно училище „Константин Константинов” участваха в за ...

Виж

Клуб Шахмат 56 - СУ

Игра на шах с часовник, решаване на шахматни задачи и онлайн игра с противници от цял свя ...

Виж

Любознайко

На 07.06.2019 г. група по интереси ”Любознайко” от ОУ “ Христо Ботев”, с. Катуница успешн ...

Виж

Оценяваме нашите постижения

Учениците представиха своите най-добри проекти, свалени от електронната платформа в подхо ...

Виж

ПГ "ПЕТКО Р.СЛАВЕЙКОВ",ГР.ЯКОРУДА-ЖЕЛАНА СРЕДА ЗА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ

Започна анкетно проучване за желанията на учениците за занимания по интереси.Педагогическ ...

Виж

Посещение на Музея за история на София

На 24. 04. 2019 г. ( 11.45 ч.) участниците от клуб "Любознайко" посетиха постоянната експ ...

Виж

Посещение на музеите край Дорково, музейната сбирка на крепостта Цепина и Палентологическия музей

Учениците се запознаха обстойно с добре онагледената средновековна история на нашия кр ...

Виж

Представяне на цялостната дейност на клуба

Учениците от клуб ,,Екология", представиха пред своите родители и съученици изработените ...

Виж

ТРЕТИ МАРТ

„Трети март, днес България празнува!“ В днешния празничен ден настроението на учениц ...

Виж

Шахмат- турнир

На 12 юни бе проведен "Първи училищен блиц-турнир с Майстора" . Въпреки безапелативна поб ...

Виж

Весела матура по сладкарско моделиране

На 07.06.2019 г. учениците от групата по Сладкарско моделиране представиха уменията си ...

Виж

Годишна тематична изложба „Ученическо творчество”

Участниците в групата по интереси представиха пред училището изработените от тях през вто ...

Виж

Цели

Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.

Развитие

на потенциала за учене, творческия и спортния потенциал на учениците

Приобщаване

на учениците чрез формиране на общности по интереси

Превръщане

на училището в по-привлекателно място за развитие и изяви

Имате въпроси или се нуждаете от съвет?

Пишете ни на електронна поща class_contact@mon.bg.