ВАЖНО: Срокът за публикуване на занимания по интереси е удължен до 28.02.2019 г. включително. След тази дата достъпът до платформата за нови регистрации на занимания по интереси отново бъде преустановен.

Запознайте се с Ръководството за работа с електронната платформа, включващо инструкции за публикуване на търсени и предлагани занимания от училищата, одобряване на търсени занимания и препоръчване на предлагани занимания от Педагогически съвет.

Регистрация

Регистрацията e отворена. Ръководство за работа

ВАЖНО: Учителите не се регистрират в електронната платформа като физически лица, когато провеждат занимания за училището, в което са на щат.Галерия

Актуални снимки от събития, мероприятия и изяви.

ВАСИЛ ЛЕВСКИ - АПОСТОЛЪТ НА СВОБОДАТА

Клуб ,,Сладкодумци“ при ОУ "Христо Ботев", с. Хлябово с ръководител госпожа Мария Костова ...

Виж

Начало на нова дейност - занимания по интереси в 133 СУ ,,А.С.Пушкин'', гр.София

С началото на втория учебен срок в 133 СУ ,,А.С.Пушкин'', гр.София се стартира успешно но ...

Виж

Рубриката „Човекът, когото си заслужава да познаваш“ на училищното списание „#Апостроф’Арт“ на живо!

По инициатива на училищното списание „#Апостроф’Арт“ /група за ЗИ/ учениците от 6-ти и 8- ...

Виж

Стартира дейността на клубовете по интереси в ПГТС

В Професионалната гимназията по транспорт и строителство стартира дейността на клубовете ...

Виж

Успешен старт

През втория учебен срок на учебната 2018/2019 година ОУ”Христо Ботев” гр.Батановци, старт ...

Виж

УСПЕШЕН СТАРТ НА ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕСИ В ПГЧЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" – БУРГАС

На 11.02.2019 г. в ПГЧЕ "Васил Левски" – Бургас, се проведоха първите сбирки на клубовете ...

Виж

146 години от гибелта на Апостола

Клуб ,, Традиции и наследство на моя роден край“ при училище ОУ ,,Христо Смирненски“ гр. ...

Виж

Истинското усещане за любов все пак побеждава!

Участие в поетичен конкурс "Усещане за любов" ...

Виж

Клуб "Презентаторски умения"

На 11.02.2019 год. стартира и дейността на нашия клуб. Първите няколко теми от р ...

Виж

Клуб "Презентаторски умения"

На 11.02.2019 год. стартира и дейността на нашия клуб. Първите няколко теми от р ...

Виж

Клуб "Презентаторски умения"

На 11.02.2019 год. стартира и дейността на нашия клуб. Първите няколко теми от р ...

Виж

Основно училище "Христо Ботев", с. Крепост

В "Христо Ботев", с. Крепост стартира кампанията за организиране на заниманията по ин ...

Виж

Първо основно училище "Св. Климент Охридски", гр. Сандански

В І ОУ "Св. Климент Охридски", град Сандански стартира кампанията за организиране на зани ...

Виж

Стартиране на дейности по занимания по интереси в ПГСАГ "Васил Левски" Варна

През втория учебен срок на учебната 2018/2019 година в ПГСАГ "Васил Левски" Варна, старти ...

Виж

Участие в Национален фолклорен фестивал

Представяне на Жулиета Янчева от 6. клас в Национален фолклорен фестивал-конкурс„Бъдност ...

Виж

Цели

Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.

Развитие

на потенциала за учене, творческия и спортния потенциал на учениците

Приобщаване

на учениците чрез формиране на общности по интереси

Превръщане

на училището в по-привлекателно място за развитие и изяви

Имате въпроси или се нуждаете от съвет?

Пишете ни на електронна поща class_contact@mon.bg.