ВАЖНО: Платформата позволява да се редактират вече създадените групи за конкретно занимание, както следва: (1) промяна на продължителността на заниманията в групата, при което се извършва промяна в данните на групата, а не на заниманието, и (2) промяна на ръководителя на групата, при което новият ръководител се добавя като ръководител на заниманието от меню "Ръководители", след което се редактират данните на групата от падащия списък за избор на ръководител.

ВАЖНО: Достъпът до платформата за регистрация на нови потребители и публикуване на занимания по интереси е затворен.

За учебната 2019-2020 година в електронната платформа се въвеждат занимания по интереси, финансирани по две различни програми – Национално финансиране и Проект "Подкрепа за успех". Запознайте се с новото Ръководството за работа с електронната платформа, включващо инструкции за публикуване на търсени и предлагани занимания от училищата, одобряване на търсени занимания и препоръчване на предлагани занимания от Педагогически съвет. Инструкцията е актуална за Националната програма за финансиране на занимания по интереси и заниманията по проект "Подкрепа за успех".

Групи за занимания по интереси, финансирани по проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех", могат да сформират само училищата, включени в Приложение 2 на заповед № РД09-2779/29.10.2019 г. на Министъра. Учениците, включени в тези групи, не могат да участват в групи с Национално финансиране и обратно.

Регистрация

Регистрацията e затворена. Ръководство за работа

ВАЖНО: Учителите не се регистрират в електронната платформа като физически лица, когато провеждат занимания за училището, в което са на щат.

Училище

Физическо лице

Юридическо лице

Педагогически съветГалерия

Актуални снимки от събития, мероприятия и изяви.

Световен ден на околната среда

Презентации и постер ...

Виж

Световен ден на околната среда

Презентации и постер ...

Виж

Научи се да рисуваш

В началното училище рисуването се превръща в съзнателна систематична дейност. На този ета ...

Виж

Публична изява на Туристически клубове "Сребрен" и "Аспарухов вал"

За втора поредна година ученици от туристическите клубове “Сребрен”с ръководител Петранк ...

Виж

Латино фиеста - изява

Онлайн латино фиеста - 24.05.2020 година, 12,00 ч., онлайн платформа - Google room. По сл ...

Виж

Волейболен турнир посветен на ,,Деня на спорта-17.05.2020"

Участниците в секцията се включиха в двустранна игра. ...

Виж

Изложба

Изложбата се организира с цел да даде знания на учениците за народните обичай и български ...

Виж

Картичка за стена

Миниатюри от филм за направата на картичка за стена от участник в Арт клуб. ...

Виж

Работа в клуба

Моменти от работата на клуб "ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ" ...

Виж

Нашите творби

Учениците от клуб Работилница"Природата и аз! с ръководител Павлин Андреев към ОбУ"Св.Ива ...

Виж

Заключително занимание на клуб "Математиката - лесна и интересна" с ръководител: Боянка Серафимова

Днес 31 - 05 - 2020г. приключи дейността си по занимания по интереси клуб "МАТЕМАТИКАТА - ...

Виж

Клуб "Математиката - лесна и интересна" с р-лБоянка Серафимова

Участниците в занимания по интереси от клуб "Математиката - лесна и интересна" в 5 клас ...

Виж

Родолюбие

Представяне дейността на клуб "Родолюбие". ...

Виж

Шампиони

Игра в защита и нападение ...

Виж

Шампиони

Състезание по баскетбол ...

Виж

1 юни – Денят на детето

На 01.06.2020 г. Клуб “Млади таланти“ към ОбУ „Св.Иван Рилски“ с.Червенци възобновиха сво ...

Виж

Цели

Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.

Развитие

на потенциала за учене, творческия и спортния потенциал на учениците

Приобщаване

на учениците чрез формиране на общности по интереси

Превръщане

на училището в по-привлекателно място за развитие и изяви

Имате въпроси или се нуждаете от съвет?

Пишете ни на електронна поща [email protected]