ВАЖНО: Платформата позволява да се редактират вече създадените групи за конкретно занимание, както следва: (1) промяна на продължителността на заниманията в групата, при което се извършва промяна в данните на групата, а не на заниманието, и (2) промяна на ръководителя на групата, при което новият ръководител се добавя като ръководител на заниманието от меню "Ръководители", след което се редактират данните на групата от падащия списък за избор на ръководител.

ВАЖНО: Достъпът до платформата за регистрация на нови потребители и публикуване на занимания по интереси е затворен.

За учебната 2019-2020 година в електронната платформа се въвеждат занимания по интереси, финансирани по две различни програми – Национално финансиране и Проект "Подкрепа за успех". Запознайте се с новото Ръководството за работа с електронната платформа, включващо инструкции за публикуване на търсени и предлагани занимания от училищата, одобряване на търсени занимания и препоръчване на предлагани занимания от Педагогически съвет. Инструкцията е актуална за Националната програма за финансиране на занимания по интереси и заниманията по проект "Подкрепа за успех".

Групи за занимания по интереси, финансирани по проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех", могат да сформират само училищата, включени в Приложение 2 на заповед № РД09-2779/29.10.2019 г. на Министъра. Учениците, включени в тези групи, не могат да участват в групи с Национално финансиране и обратно.

Регистрация

Регистрацията e затворена. Ръководство за работа

ВАЖНО: Учителите не се регистрират в електронната платформа като физически лица, когато провеждат занимания за училището, в което са на щат.

Училище

Физическо лице

Юридическо лице

Педагогически съветГалерия

Актуални снимки от събития, мероприятия и изяви.

Аз общувам с другите

Учениците от група "Живеем заедно " , чрез днешната ни тема усвойха основните правила при ...

Виж

Васил Левски - 147 г. от гибелта на Апостола

Отбелязваме чрез днешната тема - Живота и делото за свободата на България на Васил Левски ...

Виж

Вербално и невербално общуване

Учениците се запознаха с значението на думите - Вербално и невербално общуване . Разиграх ...

Виж

Грипни епидемии

Чрез днешната ни тема на учениците от група " Живеем заедно" , бе обяснено за рисковете о ...

Виж

Семейни традиции

В началото на заниманието , бе обяснено на учениците за произхода на традициите и празни ...

Виж

Техники за овладяване на емоциите

В началото на заниманието разказвахме за основните емоционални състояния ! Чрез днешната ...

Виж

Работа с променливи величини.

Да се формират знания за променливи и непроменливи величини. ...

Виж

Изява Приложна статистика

По време на състезанието, учениците показаха, че много добре са усвоили заложения в прог ...

Виж

Изява

Интересно, забавно полезно - така определиха своята изява участниците в клуба по интереси ...

Виж

Ателие "Арт дъга"

За пореден път учениците от групата на малките художници на г-н Карталов показаха своите ...

Виж

Клуб „Приятели на музиката“, ПМГ "Яне Сандански", гр. Гоце Делчев

На 05.03.2020 год. kлуб „Приятели на музиката“ с ръководител Лиляна Сейрекова посетиха До ...

Виж

Турнир по футбол

Учениците от групата по "Футбол" спечелиха трето място на общински турнир посветен на "Ап ...

Виж

70 години ПГ "Руска Пеева" гр. Джебел

Честване на 70 годишнината от създаването на училището ни ! ...

Виж

Клуб "Компютърен графичен дизайн"

Световен ден за възпоменание на жертвите от ПТП ...

Виж

Клуб "Хранене и здраве"

Представяне на здравословни рецепти ...

Виж

Тържество за Трети март

Ученици от ГЦОУД и Мажоретен състав "Елит" с ръководител Никола Величков при СУ "Отец Па ...

Виж

Цели

Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.

Развитие

на потенциала за учене, творческия и спортния потенциал на учениците

Приобщаване

на учениците чрез формиране на общности по интереси

Превръщане

на училището в по-привлекателно място за развитие и изяви

Имате въпроси или се нуждаете от съвет?

Пишете ни на електронна поща [email protected]