ВАЖНО: Достъпът до платформата за нови регистрации на занимания по интереси е преустановен.

Запознайте се с Ръководството за работа с електронната платформа, включващо инструкции за публикуване на търсени и предлагани занимания от училищата, одобряване на търсени занимания и препоръчване на предлагани занимания от Педагогически съвет.

Регистрация

Регистрацията e отворена. Ръководство за работа

ВАЖНО: Учителите не се регистрират в електронната платформа като физически лица, когато провеждат занимания за училището, в което са на щат.Галерия

Актуални снимки от събития, мероприятия и изяви.

Клуб " Аз съм експериментатор"

Учениците от клуб " Аз съм експериментатор" посетиха научна лаборатория в Музейко . Децат ...

Виж

Клуб " Родолюбец"

Учениците от до Клуб " Родолюбец" ,посетиха Царския дворец и етнографски музей. За тях бе ...

Виж

Лазаровден в ОУ“Христо Смирненски“ – Кубрат

Пролетта е вече при върбите и си свиваме венче от тях, и кичим се покрай реките с весе ...

Виж

Публична изява на група "Българска шевица и плетиво"

На 18.04.2019г. се проведе представителна изява на клуб "Българска шевица и плетиво". При ...

Виж

Участниците в клуб " Забавна математика"

На 21.02.2019г. участниците в клуб " Забавна математика" се забавляваха като пресмятаха с ...

Виж

Участниците в клуб " Сръчни ръце"

Участниците в клуб " Сръчни ръце" при Средно училище " Христо Ботев" гр. Джебел с ръковод ...

Виж

16 април - Деня на Българската конституцията и професионалния празник на юриста

Учениците от 100 ОУ " Найден Геров " посетиха Софийски районен съд в деня на Конституцият ...

Виж

Запознаване с програмите за създаване на виртуални презентации

На 21.03, групата млади програмисти имаше възможност да навлезе в света на мултимедийните ...

Виж

Какъв искам да стана

На учениците им беше разяснено за различните професии и трудови дейности. Децата разказах ...

Виж

Клуб „Математическо моделиране"

В клуба „Математическо моделиране“ учениците от 1 и 2 клас с помощта на компютърните геро ...

Виж

Математика, Ура! Математика - игра!

Публична изява на 15.04.2019 г. на клуб "Математика, ура! Математика - игра!" Децата с ...

Виж

Театрално студио " Да съхраним българския фолклор" в ОУ "Христо Смирненски" - с. Житница

Учениците в занимания по интереси към тетрално студио "Да съхраним българския фолклор" в ...

Виж

Клуб "Карамел", ОУ "Васил Левски" - Плевен

Кулинарни изкушения с крем, плодове и бишкоти! Направено от майсторите от Клуб "Карамел" ...

Виж

Клуб ,,Аз обичам България.Аз обичам Пловдив”

Учениците от 2 а клас участват в клуб ,,Аз обичам България.Аз обичам Пловдив”. Сб ...

Виж

Моето/твоето семейство

Чрез беседа учениците бяха запознати с различните етнически култури и семейни цености на ...

Виж

Опазване на околната среда и водите - клуб "Магията на физиката" към ПМГ "Яне Сандански", гр. Гоце Делчев

Учениците от клуб "Магията на физиката", с ръководител г-жа Камбач, представиха пред съу ...

Виж

Цели

Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.

Развитие

на потенциала за учене, творческия и спортния потенциал на учениците

Приобщаване

на учениците чрез формиране на общности по интереси

Превръщане

на училището в по-привлекателно място за развитие и изяви

Имате въпроси или се нуждаете от съвет?

Пишете ни на електронна поща class_contact@mon.bg.