ВАЖНО: Достъпът до платформата за регистрация на нови потребители и публикуване на занимания по интереси е отворен.

За учебната 2019-2020 година в електронната платформа се въвеждат занимания по интереси, финансирани по две различни програми – Национално финансиране и Проект "Подкрепа за успех". Запознайте се с новото Ръководството за работа с електронната платформа, включващо инструкции за публикуване на търсени и предлагани занимания от училищата, одобряване на търсени занимания и препоръчване на предлагани занимания от Педагогически съвет. Инструкцията е актуална за Националната програма за финансиране на занимания по интереси и заниманията по проект "Подкрепа за успех".

Групи за занимания по интереси, финансирани по проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех", могат да сформират само училищата, включени в Приложение 2 на заповед № РД09-2779/29.10.2019 г. на Министъра. Учениците, включени в тези групи, не могат да участват в групи с Национално финансиране и обратно.

Галерия

Актуални снимки от събития, мероприятия и изяви.

Публична изява на група за занимания по интереси на клуб „Знам и мога“ с ръководител Павлина Ганчева

Публичната изява на групата се проведе на 14.06.2021 г. от 13:10 ч. в класната стая на вт ...

Виж

"Какво знам и мога" - публична изява

Клуб "Вълшебства с числата" ...

Виж

Клуб ,,Пътуване в миналото"

Учениците от клуба ,,Пътуване в миналото'' изработиха книжки със снимки, цитати и стихове ...

Виж

Клуб ,,Светът и ние"

Учениците от клуб "Светът и ние" изработиха табло по случай 02.06. - Денят на Христо Боте ...

Виж

Клуб „Пей и танцувай“.

„Малки мажоретки – Зумба“ ...

Виж

Клуб ,,Здраве за живот''

Учениците от клуба се се запознават с различните хранителни продукти от растителен и жи ...

Виж

Клуб ,,Здраве за живот"

Стимулиране и мотивиране на децата за добиване на умения и навици за лична хигиена, спазв ...

Виж

Клуб ,,Магията на математиката''

Мога да събирам и изваждам многоцифрени числа - клуб ,,Магията на математиката'' - IV ,,б ...

Виж

Клуб ,,Магията на математиката''

Учениците в клуба ,,Магията на математиката'' работят върху упражнения, в които различава ...

Виж

Клуб ,,Магията на математиката"

Учениците от IV ,,б'' клас в клуба ,,Магията на математиката'' умножават многоцифрено с ...

Виж

Клуб ,,Обичам да пея и танцувам''

Разучаване на ,,Кюстендилско хоро'' Стъпките са лесни и ни е интересно. Справяме се ...

Виж

Клуб ,,Обичам да пея и танцувам''

Беседа за фолклорния обичай - Коледуване и изработване на кукерски маски. ...

Виж

Клуб ,,Обичам да пея и танцувам''

Учениците от ,,III'' б клас разучават дайчево хоро. ...

Виж

Клуб ,,Обичам да пея и танцувам''

Учениците от III,,б'' клас с ръководител Антония Йорданова разучават стъпките на ръчениц ...

Виж

Клуб ,,Обичам да пея и танцувам''

Учениците от клуба ,,Обичам да пея и танцувам'' изработиха Баба Марта от прежда и хартия ...

Виж

Група "Работливко"

Целта на работата в групата е учениците да усъвършенстват уменията си за работа по образе ...

Виж

Цели

Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.

Развитие

на потенциала за учене, творческия и спортния потенциал на учениците

Приобщаване

на учениците чрез формиране на общности по интереси

Превръщане

на училището в по-привлекателно място за развитие и изяви

Имате въпроси или се нуждаете от съвет?

Пишете ни на електронна поща [email protected]