ВАЖНО: Достъпът до платформата за регистрация на нови потребители и публикуване на занимания по интереси е отворен.

За учебната 2019-2020 година в електронната платформа се въвеждат занимания по интереси, финансирани по две различни програми – Национално финансиране и Проект "Подкрепа за успех". Запознайте се с новото Ръководството за работа с електронната платформа, включващо инструкции за публикуване на търсени и предлагани занимания от училищата, одобряване на търсени занимания и препоръчване на предлагани занимания от Педагогически съвет. Инструкцията е актуална за Националната програма за финансиране на занимания по интереси и заниманията по проект "Подкрепа за успех".

Групи за занимания по интереси, финансирани по проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех", могат да сформират само училищата, включени в Приложение 2 на заповед № РД09-2779/29.10.2019 г. на Министъра. Учениците, включени в тези групи, не могат да участват в групи с Национално финансиране и обратно.

Галерия

Актуални снимки от събития, мероприятия и изяви.

Празник на математиката

Малките ученици от клуб "Математиката и ние" към ОбУ"Св.Иван Рилски",с.Червенци,обл.Варна ...

Виж

Първи март-празникът на мартеницата

Мартеницата е един от най–обичаните български символи.Дечицата от клуб "Млади таланти" къ ...

Виж

ОУ9 КИРИЛ И МЕТОДИЙ " С. ЖЕЛЕЗИНО, ОБЛ. ХАСКОВО Клуб " Художествено слово и фолклор"

143 години от Освобождението на България Поклон! Клуб Художествено слово и фолклор Ръ ...

Виж

ОУ9 КИРИЛ И МЕТОДИЙ " С. ЖЕЛЕЗИНО, ОБЛ. ХАСКОВО Клуб " Художествено слово и фолклор"

Баба Марта с усмивка посрещни и мартеничка си вържи! Клуб Художествено слово и фолклор ...

Виж

Изготвяне на табла относно опазване на околната среда

Учениците от клуб група за занимания по интереси "Млад природолюбител" с ръководител Дими ...

Виж

Занимание на Клуб "Изследователи" в ПГ по земеделие "Стефан Цанов", гр. Кнежа

Занимание на Клуб "Изследователи" в ПГ по земеделие "Стефан Цанов", гр. Кнежа ...

Виж

Логическо и математическо състезание

Клуб група за занимания по интереси "Млад математик V клас" с ръководител Николай Николов ...

Виж

В работилницата на Баба Марта

В работилницата на Баба Марта ...

Виж

Конкурс" Усещане за любов"

Конкурс" Усещане за любов" ...

Виж

Участие във ФП "Греяна ракия и зелева чорба от старовремската софра"

Конкурс "Най- лична мома" Категория момичета до 13 години ...

Виж

ФП "Греяна ракия и зелева чорба от старовремската софра"

Конкурс "Най- напет юнак" Категория деца до 13 години ...

Виж

В света на приказките

Успешно приключи нашият проект "В света на приказките"! ...

Виж

Мартенска изложба

Група за занимания по интереси "Моето изкуство" с ръководител Виолета Иванова представиха ...

Виж

"Технология на приложното и изобразително искуство"

На 18 февруари 2021 година учениците от група дейност по интереси "Технология на приложно ...

Виж

"Млади възрожденци"

В групата по интереси учениците се възпитават в дух на патриотизъм, родолюбие и грацданс ...

Виж

Група за занимания по интереси "Вярвам в доброто"

Участниците в група за занимания по интереси "Вярвам в доброто" с ръководител старши учи ...

Виж

Цели

Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.

Развитие

на потенциала за учене, творческия и спортния потенциал на учениците

Приобщаване

на учениците чрез формиране на общности по интереси

Превръщане

на училището в по-привлекателно място за развитие и изяви

Имате въпроси или се нуждаете от съвет?

Пишете ни на електронна поща [email protected]