Новини

Продължаване на новата дейност - занимания по интереси в 133 СУ ,,А.С.Пушкин''

За втора поредна година в 133 СУ ,,А.С.Пушкин'', гр.София продължава успешно новата дейност на Министерството на образованието и науката, съгласно Постановление № 289 от 12.12.2018г. на Министерския съвет – ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ. В училището са сформирани 16 клуба за занимания по интереси - гражданско образование, технологии, математика, изкуства и култура, спорт и природни науки, чрез които се цели да се стимулира развитието на учениците и техния творчески потенциал.
На снимката: 133 СУ ,, А.С.Пушкин '', гр.София
Прочети повече

Група за занимания по интереси "Млад биолог"

Група за занимания по интереси "Млад биолог" с ръководител старши учител Мариана Тонева от ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"-гр. Елхово, обл. Ямбол представиха изложба, изработена от природни материали на тема: "Есенна картина".
На снимката: група за занимания по интереси "Млад биолог""
Прочети повече

Основно училище "Ангел Кънчев" - град Русе

В основно училище "Ангел Кънчев" - град Русе за втора поредна година ще стартират дейности по организиране на занимания по интереси с учениците, съгл. Наредбата за приобщаващо образование. Всички педагогически специалисти са запознати с ПМС 289/12.12.2018 г. и с указанията за организиране на заниманията по интереси. Проведе се анкетното проучване сред учениците за техните желания и интереси. През тази учебна година групите ще са 6 в следните направления: „Дигитална креативност", „Технологии", ,, ...
На снимката: ОУ "Ангел Кънчев", град Русе - компютърен кабинет
Прочети повече

НБУ "Михаил Лъкатник", гр. Бургас стартира кампания за организиране на занимания по интереси

НБУ "Михаил Лъкатник", гр. Бургас стартира кампания за организиране на занимания по интереси с учениците от I до IV клас, съгласно Наредбата за приобщаващо образование. Обсъдиха се възможностите за групи по интереси, които училището ще предложи за втория учебен срок на 2019/2020 учебна година. Анкетно проучване сред учениците идентифицира заниманията по интереси, в които учениците желаят да бъдат включени. Идентифицираните интереси на учениците са в следните тематични направления:„Математика“, „ ...
На снимката: НБУ "Михаил Лъкатник" - Бургас
Прочети повече

В СУ "Гео Милев" гр. Раднево стартира кампанията за организиране на занимания по интереси

В Средно училище ”Гео Милев”, гр. Раднево, област Стара Загора стартира кампанията за организиране на заниманията по интереси с учениците, съгласно Наредбата за приобщаващото образование. На заседание на педагогическия съвет учителите бяха запознати с последните изменения на Наредбата с ПМС № 289 от 12 декември 2018 г. и указанията за организиране на заниманията по интереси. Стартира и анкетно проучване сред учениците за проучване на желанията им. До 21 януари 2019 година търсените занимания по интереси ще бъдат регистрирани в електронната платформа.
На снимката: Средно училище "Гео Милев" гр. Раднево
Прочети повече

Сформиране на групи за занимания по интереси в ОУ "Христо Смирненски" - село Житница

След проучване чрез анкети на желанията на учениците и родителите в ОУ "Христо Смирненски" , с. Житница, общ. Калояново, обл. Пловдив се сформираха 3 групи. Клуб "Природознание" от тематично направление "Природни науки", клуб "Занимателна математика" от направление "Математика" и театрално студио "Сълза и смях" от направление "Изкуства и култура".
На снимката: Занимания по интереси
Прочети повече

ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" С. ЖЕЛЕЗИНО, ОБЛ. ХАСКОВО Клуб "Аз, природата и светът"

Извънкласна дейност с ръководител Мариана Райкова Златокоса есен. Промени в природата
На снимката: ЗАНИМАНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ КЛУБА
Прочети повече

Занимания по интереси в ОУ "Христо Смирненски" , с. Житница за учебната 2019/ 2020 година

В ОУ "Христо Смирненски" , с. Житница, общ. Калояново, обл. Пловдив отнова стартира кампания за организиране на занимания по интереси, съгласно Наредбата за приобщаващото образование. Учителите бяха запознати с последните изменения на Наредбата на заседание на педагогическия съвет , проведено на 17.09.2019 г. Беше проведено и анкетно проучване сред учениците и родителите за идентифициране заниманията по интереси, в които желаят да се включат през тази учебна година. Обсъдени бяха и възможностите за групи , които училището ще предложи за 2019/2020 година.
На снимката: ОУ "Христо Смирненски", с. Житница
Прочети повече

Занимания по интереси през 2019-2020 учебна година

В СУ "Христо Смирненски" гр.Брезово отново стартирахме кампания по избор и включване в дейности за занимания по интереси. Предложихме на учениците си занимания, за които сме сигурни от предходната учебна година, че са атрактивни и посещавани - бокс и кикбокс, компютърно моделиране, вокална група, религия. За математиците от 7 клас ще сформираме група за подготовка за НВО, а за гимназистите с профил Предприемачество - Учебна компания. Резултатите от проведената анкета вече са обработени и групите започват дейността си.
На снимката: Занимания по интереси в СУ "Христо Смирненски" гр.Брезово
Прочети повече

В ПГСАГ „АНГЕЛ ПОПОВ“ СТАРТИРАХА ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕСИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020Г.

В ПГСАГ „Ангел Попов, гр. Велико Търново стартира кампанията за организиране на занимания по интереси. Разработи се анкетна карта и се проведе анкетно проучване сред учениците за идентифициране на техните желания, интереси и потребности. На педагогически съвет, проведен на 08.10.2019 г. са одобрени предложенията за занимания по интереси. В електронната платформа са въведени и данните за търсените от училището дейности и за предлаганите дейности. Идентифицираните интереси на учениците са в следни ...
На снимката: ПГСАГ "Ангел Попов", гр. Велико Търново
Прочети повече
1234