Новини

Стартират заниманията по интереси в основно училище"Алеко Константинов" град Пловдив

В ОУ"Алеко Константинов" град Пловдив, стартира кампания за организиране на занимания по интереси с учениците за 2020/2021 учебна година, съгласно Наредбата за приобщаващото образование. До 05.10.2020 г. търсените от училището занимания по интереси ще бъдат публикувани в електронната платформа.

Прочети повече

Професионална гимназия "Атанас Дамянов" - гр. Николаево, област Стара Загора

В Професионална гимназия "Атанас Дамянов" гр. Николаево, област Стара Загора стартира кампания за организиране на занимания по интереси с учениците за първи учебен срок на 2020/2021учебна година, съгласно Наредбата за приобщаващото образование. Започна анкетно проучване сред учениците на техните интереси и желания. До 30.09.2020 г. търсените от училището занимания по интереси ще бъдат публикувани в електронната платформа.

Прочети повече