Регистрация

Формуляр за регистрация на физически лица, предлагащи занимания по интереси.

Важно: Учителите, които предлагат занимания за училището, в което са на щат не се регистрират. Те се добавят като ръководители на съответните занимания от директора на училището.

Важно: След регистрация физическите лица е необходимо да актуализират профила си на ръководител.