Регистрация

Формуляр за регистрация на училища.

След въвеждане на код по админ натиснете знака с индикатор "Зареди данни". Данните за наименование, област, община, населено място, адрес, телефон, име на директор и електронна поща на училището ще бъдат попълнени автоматично.

Зареди данни