Регистрация

Формуляр за регистрация на лицe за контакт с Педагогически съвет.

Регистрацията на Педагогическия съвет се извършва след регистрация на училището, към което функционира Съвета.