• Организационни въпроси

  Анелия Томова

  Главен експерт, Дирекция „Приобщаващо образование“

  Ел. поща: n.tomova@mon.bg

  телефон: 02 9217440

  Организационни въпроси

  Нона Костадинова

  Старши експерт, Дирекция "Приобщаващо образование"

  Ел. поща: n.kostadinova@mon.bg