• Организационни въпроси

  Яна Малашева

  Старши експерт, Дирекция „Приобщаващо образование“

  Ел. поща: [email protected];

  телефон: 02 9217738

  Организационни въпроси

  Нона Костадинова

  Старши експерт, Дирекция "Приобщаващо образование"

  Ел. поща: [email protected]