ВАЖНО: Достъпът до платформата за регистрация на нови потребители и публикуване на занимания по интереси е отворен. Профилите от минали години са актуални. Училищата и педагогоческите съвети могат да осъществяват вход в платформата по два начина - с профил от минала година или с edu.mon.bg имейл. За да се осъществи вход с edu.mon.bg имейл, е необходимо да влязат със съществуващия си акаунт и да редактират профила си, където е добавено допълнително поле за въвеждане на edu.mon.bg имейл. Не е необходимо създаване на нов профил!

ВАЖНО: Заниманията по интереси се въвеждат в системата еднократно за цялата учебна година. След одобряване и препоръчване на занимания от педагогическия съвет, училищата е необходимо задължително да въведат информация за сформираните групи и броя ученици в тях.

За учебната 2021-2022 година в електронната платформа се въвеждат занимания по интереси само с национално финансиране програма. Запознайте се с новото Ръководството за работа с електронната платформа, включващо инструкции за публикуване на търсени и предлагани занимания от училищата, одобряване на търсени занимания и препоръчване на предлагани занимания от Педагогически съвет.

Галерия

Актуални снимки от събития, мероприятия и изяви.

Изява на Клуб "Литературата в обучението по чужд език"

След приключването на разказа "Пъстрата лента" на Сър Артър Конан Дойл, учениците от клуб ...

Виж

"Народните будители"

Учениците от клуба представиха презентация и изложба на народни будители. ...

Виж

Група за занимания по интереси "Дигитален свят"

Учениците от група за занимания по интереси "Дигитален свят" от ОУ "Св. Св. Кирил и Ме ...

Виж

Аз съм експериментатор

Интересно и любопитно ...

Виж

Клуб "Хорце"

Обичаме да играем и да учим нови неща. ...

Виж

Занимания по интереси в ОУ ,,Христо Ботев'', кв. Победа, гр. Бургас

През втория учебен срок на учебната 2018/2019 година в ОУ " "Христо Ботев‘‘, кв. Поб ...

Виж

Клуб ,,Дигитални умения в света на математиката''

Решаване на интерактивни задачи ...

Виж

Клуб ,,Играя и се забавляваям с математика''

Уениците от клуба ,,Играя и се збавлявам с математика'' се запознаха, изрязаха и лепиха ...

Виж

,,Технологичен свят"

Учениците от клуба ,,Технологичен свят'' с ръководител Даниела Димитрова се запознаха с ...

Виж

Вокално студио ,,Велека''

Учениците от Вокално студио ,,Велека'' разучават коледни песни. ...

Виж

Клуб ,,Спорт срещу агресията'' - ОУ ,,Христо Ботев'', кв.Победа, гр.Бургас

Учениците клуба ,,Спорт срещу агресията'' разучиха елементите на мажоретен танц, ...

Виж

Клуб "Учим за природата" при 40 СУ "Луи Пастьор"

Учениците от клуб "Учим за природата" с ръководител Ралица Миладинова посетиха Музея по ...

Виж

Клуб ,,В света на езика''

Учениците четат създадени от тях прости изречения и избрани кратки моменти от приказката ...

Виж

Клуб ,,В света на приказките'' - ОУ ,,Христо Ботев''. кв.Победа, гр.Бургас

Учениците от клуба ,,В света на приказките'' с ръководител Ралица Тодорова четат и обсъжд ...

Виж

Клуб ,,Дъга''

Учениците създават рисунки с изразните средства на живописта и графиката. Затвърждават се ...

Виж

Цели

Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.

Развитие

на потенциала за учене, творческия и спортния потенциал на учениците

Приобщаване

на учениците чрез формиране на общности по интереси

Превръщане

на училището в по-привлекателно място за развитие и изяви

Имате въпроси или се нуждаете от съвет?

Пишете ни на електронна поща [email protected]