ВАЖНО: Платформата позволява да се редактират вече създадените групи за конкретно занимание, както следва: (1) промяна на продължителността на заниманията в групата, при което се извършва промяна в данните на групата, а не на заниманието, и (2) промяна на ръководителя на групата, при което новият ръководител се добавя като ръководител на заниманието от меню "Ръководители", след което се редактират данните на групата от падащия списък за избор на ръководител.

ВАЖНО: Достъпът до платформата за регистрация на нови потребители и публикуване на занимания по интереси е затворен.

За учебната 2019-2020 година в електронната платформа се въвеждат занимания по интереси, финансирани по две различни програми – Национално финансиране и Проект "Подкрепа за успех". Запознайте се с новото Ръководството за работа с електронната платформа, включващо инструкции за публикуване на търсени и предлагани занимания от училищата, одобряване на търсени занимания и препоръчване на предлагани занимания от Педагогически съвет. Инструкцията е актуална за Националната програма за финансиране на занимания по интереси и заниманията по проект "Подкрепа за успех".

Групи за занимания по интереси, финансирани по проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех", могат да сформират само училищата, включени в Приложение 2 на заповед № РД09-2779/29.10.2019 г. на Министъра. Учениците, включени в тези групи, не могат да участват в групи с Национално финансиране и обратно.

Регистрация

Регистрацията e затворена. Ръководство за работа

ВАЖНО: Учителите не се регистрират в електронната платформа като физически лица, когато провеждат занимания за училището, в което са на щат.

Училище

Физическо лице

Юридическо лице

Педагогически съветГалерия

Актуални снимки от събития, мероприятия и изяви.

Създаване на филм

Миниатюри от фото-история "Пролет" създадена с Онлайн „Movie-maker“ – kizoa.com/Movie-Mak ...

Виж

Клуб - "Малките програмисти"

Днес децата се учиха да правят рисунка на комютър с графичен редактор Paint. ...

Виж

Здравословно хранене

Приготвяне на здравословни хапки ...

Виж

Предястие от пиле

Направихме топло предястие от обезкостено пилешко бутче ...

Виж

Ученици,готови за готвене

Ученици от 10 клас са готови да готвят! ...

Виж

Хлебни изделия

Направихме трицветен хляб с натурални продукти. ...

Виж

Грижи за гълъби

Споделяне на информация за начина им на живот. ...

Виж

Грижи за зайци

Преглед на здравословното състояние. ...

Виж

Малките трактори за големи резултати

Демонстрация на уменията на учениците да работят със селскостопански машини. ...

Виж

Представяне на световни брандове в агротехниката

Изготвяне на табла с цел реклама на професиите "Техник на селскостопанска техника" и "Фер ...

Виж

Боядисване на коса - техника на работа

Представителна изява на клуб "Арт студио" по програма "Занимания по интереси". ...

Виж

Изработване на прически с маша и преса

Представителна изява на клуб "Арт студио" по програма "Занимания по интереси". ...

Виж

Оформяне на маникюр и лакиране на нокти

Представителна изява на клуб "Арт студио" по програма "Занимания по интереси". ...

Виж

Посещение на междунарооден панаир Пловдив - "Винария 2020" и "АГРА 2020"

На 21.02.2020г. учениците от професия "Техник в лозаровинарството", участници в клуб "Вин ...

Виж

Представяне на младото вино, реколта 2019г.

На празника на лозаря и винаря "Трифон Зарезан" учениците от професия "Техник в лозаровин ...

Виж

Приложна статистика - изява

Изявата беше свързана с поставена задача, която трябваше да се изпълни и да се обясни на ...

Виж

Цели

Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.

Развитие

на потенциала за учене, творческия и спортния потенциал на учениците

Приобщаване

на учениците чрез формиране на общности по интереси

Превръщане

на училището в по-привлекателно място за развитие и изяви

Имате въпроси или се нуждаете от съвет?

Пишете ни на електронна поща [email protected]