ВАЖНО: Платформата позволява да се редактират вече създадените групи за конкретно занимание, както следва: (1) промяна на продължителността на заниманията в групата, при което се извършва промяна в данните на групата, а не на заниманието, и (2) промяна на ръководителя на групата, при което новият ръководител се добавя като ръководител на заниманието от меню "Ръководители", след което се редактират данните на групата от падащия списък за избор на ръководител.

ВАЖНО: Достъпът до платформата за регистрация на нови потребители и публикуване на занимания по интереси е затворен.

За учебната 2019-2020 година в електронната платформа се въвеждат занимания по интереси, финансирани по две различни програми – Национално финансиране и Проект "Подкрепа за успех". Запознайте се с новото Ръководството за работа с електронната платформа, включващо инструкции за публикуване на търсени и предлагани занимания от училищата, одобряване на търсени занимания и препоръчване на предлагани занимания от Педагогически съвет. Инструкцията е актуална за Националната програма за финансиране на занимания по интереси и заниманията по проект "Подкрепа за успех".

Групи за занимания по интереси, финансирани по проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех", могат да сформират само училищата, включени в Приложение 2 на заповед № РД09-2779/29.10.2019 г. на Министъра. Учениците, включени в тези групи, не могат да участват в групи с Национално финансиране и обратно.

Регистрация

Регистрацията e затворена. Ръководство за работа

ВАЖНО: Учителите не се регистрират в електронната платформа като физически лица, когато провеждат занимания за училището, в което са на щат.

Училище

Физическо лице

Юридическо лице

Педагогически съветГалерия

Актуални снимки от събития, мероприятия и изяви.

Представителна изява на учениците от групите за занимания по интереси "Българче - I клас" и "Българче - II-IV клас"

На 17 февруари 2020 година в Основно училище "Отец Паисий" се състоя публичната изя ...

Виж

"Физиката лесна и интересна"

Всеки път е лесно и интересно! ...

Виж

Група „Езиково пристанище“

1. При планиране на дейностите бяха поставени следните цели: - запознаване със забележит ...

Виж

Група „Детските ръце творят“

Участниците в група за занимания по интереси подготвиха следните изяви: „Да рециклираме“; ...

Виж

клуб,,Млад пътешественик”

При планирането на дейностите бяха поставени следните цели : -Запознаване на учениците с ...

Виж

Медийна зона

През учебната 2019/2020 година, бе сформиран клуб „Медийна зона”– извънкласна дейност зан ...

Виж

Следващото предизвикателство

Учениците от групата по интереси "Физиката лесна и интересна", работят, творят и се заба ...

Виж

Не на тормоза, но не за ден!

На 26.02.2020 година училището се изпълни с розов цвят, с усмихнати лица и добри намерен ...

Виж

Стартираха занимания по интереси в Професионална гимназия по транспорт „Христо Смирненски“ гр. Крумовград

През първия учебен срок на учебната 2019/2020 година в Професионална гимназия по транспо ...

Виж

Изява

На 17.02. 2020 год. учениците от клуба за занимания по интереси „Информационни технологии ...

Виж

Публична изява на школата по ИТ при СУ „Васил Левски“

На 15.02.2020 година излезе от печат втория празничен брой на вестник „Букет“, който се и ...

Виж

Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" с.Железино обл. Хасково Клуб Художествено слово и фолклор

Васил Левски - Братство всекиго, без да гледаме на вяра и народност. — до Любен Каравелов ...

Виж

ОУ " СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ " С. ЖЕЛЕЗИНО, ОБЛ. ХАСКОВО Клуб " Училищен вестник""

Брой 5 на Училищен вестник "Дъга" с ръководител Димитрина Илиева ...

Виж

Поредно творение на групата "Физиката лесна и интересна"

Ученици от СУ "Васил Левски", гр. Бяла Слатина, участващи в групата "Физиката лесна и инт ...

Виж

Едно добро дело!

Учениците от клуб “Природата нашия дом” и “Зелено училище и екопътеки” изработиха и поста ...

Виж

Близо до природата

Ние и природата.Клуб “Природата нашия дом” ...

Виж

Цели

Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.

Развитие

на потенциала за учене, творческия и спортния потенциал на учениците

Приобщаване

на учениците чрез формиране на общности по интереси

Превръщане

на училището в по-привлекателно място за развитие и изяви

Имате въпроси или се нуждаете от съвет?

Пишете ни на електронна поща [email protected]