ВАЖНО: Достъпът до платформата за регистрация на нови потребители и публикуване на занимания по интереси е отворен. Профилите от минали години са актуални. Училищата и педагогоческите съвети могат да осъществяват вход в платформата по два начина - с профил от минала година или с edu.mon.bg имейл. За да се осъществи вход с edu.mon.bg имейл, е необходимо да влязат със съществуващия си акаунт и да редактират профила си, където е добавено допълнително поле за въвеждане на edu.mon.bg имейл. Не е необходимо създаване на нов профил!

ВАЖНО: Заниманията по интереси се въвеждат в системата еднократно за цялата учебна година. След одобряване и препоръчване на занимания от педагогическия съвет, училищата е необходимо задължително да въведат информация за сформираните групи и броя ученици в тях.

За учебната 2021-2022 година в електронната платформа се въвеждат занимания по интереси само с национално финансиране програма. Запознайте се с новото Ръководството за работа с електронната платформа, включващо инструкции за публикуване на търсени и предлагани занимания от училищата, одобряване на търсени занимания и препоръчване на предлагани занимания от Педагогически съвет.

Галерия

Актуални снимки от събития, мероприятия и изяви.

Клуб Химията - област на чудесата

Клуб -,,Химията - област на чудесата’’ с ръководител г-жа София Попова цели да привлече и ...

Виж

Клуб ,,Технологичен свят''

Всеки ученик изработи природен календар по избор с една от темите - за растенията, за жи ...

Виж

WE ARE CHAMPIONS, BECAUSE WE LIVE IN HARMONY WITH NATURE AND PLAY SPORTS! /НИЕ СМЕ ШАМПИОНИ, ЗАЩОТО ЖИВЕЕМ ПРИРОДОСЪОБРАЗНО И СПОРТУВАМЕ!/

Глобалната цел на дейността на клуб занимания по интереси „Young citizens" в Спортно учил ...

Виж

ИСТОРИЯ НА БОРБАТА

Учениците от клуб занимания по интереси „История на борбата“ в Спортно училище „Георги Бе ...

Виж

Вокално студио ,, Велека''

Вокално студио ,,Велека'' при ОУ ,,Христо Ботев''. гр.Бургас, кв.Победа участва в коледе ...

Виж

Вокално студио ,,Велека''

Вокално студио ,,Велека'' взе участие в Коледния концерт на ОУ ,,Христо Ботев'', гр.Бурга ...

Виж

Клуб "Забавна математика"

Рисуваме с цифри - 2 става патенце или лебед, 0 - става портрет, рибите могат да броят ...

Виж

Клуб ,,Дъга''

Дейностите за занимания по интереси на клуб ,,Дъга'' спомагат за преодоляване на образо ...

Виж

Клуб ,,Дъга''

Практическите дейности съдействат за затвърдяване и развитие на изобразителни умения и на ...

Виж

Клуб ,,Обичам да пея и танцувам''

Учениците от 1б клас с ръководител Емил Ковачев в дейностите за занимания по интереси изу ...

Виж

Клуб ,,Пътуване в миналото''

Занятие с родители на учениците от 5в клас, включени в групата за занимания по интереси ...

Виж

Клуб ,,Светът на приказките''

Учениците от клуб -"Светът на приказките"- съчиниха приказка по даден герой. Написаха я в ...

Виж

Клуб "Зелена планета"

Когато децата могат да усетят хладната, мека текстура на боята и да експерименти ...

Виж

Клуб,,Светът и ние"

Коледни празници - да направим коледни играчки! ...

Виж

АНАЛИЗИ И СТРАТЕГИИ ВЪВ ФУТБОЛА

Учениците от клуб по занимания по интереси „Анализи и стратегии във футбола“ в Спортно уч ...

Виж

ДИГИТАЛНИЯТ СВЯТ И БЪДЕЩЕТО

Учениците от клуб занимания по интереси „Дигитален свят“ в Спортно училище „Георги Бенков ...

Виж

Цели

Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.

Развитие

на потенциала за учене, творческия и спортния потенциал на учениците

Приобщаване

на учениците чрез формиране на общности по интереси

Превръщане

на училището в по-привлекателно място за развитие и изяви

Имате въпроси или се нуждаете от съвет?

Пишете ни на електронна поща [email protected]