Запознайте се с Ръководството за работа с електронната платформа, включващо инструкции за публикуване на търсени и предлагани занимания от училищата, одобряване на търсени занимания и препоръчване на предлагани занимания от Педагогически съвет.

Регистрация

Регистрацията e отворена. Ръководство за работа

ВАЖНО: Учителите не се регистрират в електронната платформа като физически лица, когато провеждат занимания за училището, в което са на щат.Галерия

Актуални снимки от събития, мероприятия и изяви.

Народни танци — представителна изява

Участниците в заниманията по интереси към клуб “ Народни танци” представиха изучените хо ...

Виж

Клуб " Приложни изкуства" - 7 клас

В клуб „ Приложни изкуства – 7 клас“ учениците от седми клас, учениците рисуват натюрморт ...

Виж

Клуб " ТЕАТРАЛНА РАБОТИЛНИЧКА"

Забавното приключение в света на приказките на малките първокласници доведе до редица спе ...

Виж

Клуб "Гласовете на Талев"

Клуб "Гласовете на Талев" участва в редица представителни изяви - Пролетен концерт в Дом ...

Виж

КЛУБ "Млад природолюбител"

Клуб "Млад природолюбител" изработиха интересни предмети от отпадъчни материали, които бя ...

Виж

Клуб"ВОЛЕЙБОЛ"5-7 клас

Учениците от СУ"Димитър Талев"взеха участие в общинския етап на училищните игри,който се ...

Виж

Клуб"ВОЛЕЙБОЛ"8-10 клас

Учениците от СУ"Димитър Талев"взеха участие в общинския етап на училищните игри,който се ...

Виж

Клуб"Мажоретен състав"

Клубът даде възможност на децата да разгърнат своите творчески заложби и да покажат на сц ...

Виж

Фолклорна група "Шарено коланче"

Фолклорна група "Шарено коланче" взе участие в конкурс за изработване на театрални кукли ...

Виж

Kлуб „IT-WARRIORS“

Представителната изява на клуб „IT-WARRIORS“ бе осъществена съвместно с клуб „Общувай с м ...

Виж

Да покорим белите писти

Изграждане на колектив; Развиване на двигателната култура; Достигане и поддържане на д ...

Виж

Да покорим белите писти

Изграждане на колектив; Развивихме двигателната си култура; Достигане и поддържане н ...

Виж

Ден на таланта в СУ "Отец Паисий" Самоков

- Учениците, включени в групата по интереси показаха придобитите начални познания за бълг ...

Виж

Ден на таланта СУ "Отец Паисий" Самоков

- Учениците, включени в групата по интереси показаха придобитите начални познания за бълг ...

Виж

Клуб "Общувай с мен, общувам с теб"

Осмокласниците от клуб „Общувай с мен, общувам с теб“ при Иновативно средно училище "Дими ...

Виж

Клуб „STEP BY STEP в WebIT“

Представителната изява на клуб „STEP BY STEP в WebIT“ бе осъществена съвместно с клуб „ ...

Виж

Цели

Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.

Развитие

на потенциала за учене, творческия и спортния потенциал на учениците

Приобщаване

на учениците чрез формиране на общности по интереси

Превръщане

на училището в по-привлекателно място за развитие и изяви

Имате въпроси или се нуждаете от съвет?

Пишете ни на електронна поща [email protected]