ВАЖНО: Достъпът до платформата за регистрация на нови потребители и публикуване на занимания по интереси е затворен.

За учебната 2019-2020 година в електронната платформа се въвеждат занимания по интереси, финансирани по две различни програми – Национално финансиране и Проект "Подкрепа за успех". Запознайте се с новото Ръководството за работа с електронната платформа, включващо инструкции за публикуване на търсени и предлагани занимания от училищата, одобряване на търсени занимания и препоръчване на предлагани занимания от Педагогически съвет. Инструкцията е актуална за Националната програма за финансиране на занимания по интереси и заниманията по проект "Подкрепа за успех".

Групи за занимания по интереси, финансирани по проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех", могат да сформират само училищата, включени в Приложение 2 на заповед № РД09-2779/29.10.2019 г. на Министъра. Учениците, включени в тези групи, не могат да участват в групи с Национално финансиране и обратно.

Регистрация

Регистрацията e затворена. Ръководство за работа

ВАЖНО: Учителите не се регистрират в електронната платформа като физически лица, когато провеждат занимания за училището, в което са на щат.

Училище

Физическо лице

Юридическо лице

Педагогически съветГалерия

Актуални снимки от събития, мероприятия и изяви.

Възобновява се дейността на клуботете по занимания по интереси към училището от 06 януари 2020г.

Продължава дейността на петте клуба по занимания по интереси7 1. Компютърен свят 2. М ...

Виж

клуб "Театрално ателие"

Предствителна изява на клуб "Театрално ателие" на сцената на НЧ "Борба 1895г.", за празни ...

Виж

клуб "Театрално ателие" - предствителна изява

Учениниците от клуб "Театрално ателие", представиха пред своите родители и гостите на пра ...

Виж

Коледа-празник на надеждата

Участниците в групата за занимания по интереси „Забавен английски“ отправиха своите колед ...

Виж

Рисувам природата

Участниците в групата за занимания по интереси „Мога да рисувам“ подредиха изложба .Те пр ...

Виж

Състезание по математика- В страната Цифроландия

На 10.01.2020г. група за занимания по интереси "Аз и знанието " от IVA клас с ръководит ...

Виж

Традициите са нашите корени

Участниците в групата за занимания по интереси „Аз мога да пея“ поздравиха своите съучени ...

Виж

Клуб"Дигитална зона" на две години

За втора поредна година в СУ "Иван Вазов" гр. Сопот се провеждат занимания в клуб "Диг ...

Виж

ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" С. ЖЕЛЕЗИНО ОБЛ. ХАСКОВО - КЛУБ "ХУДОЖЕСТВЕНО СЛОВО И ФОЛКЛОР"

На 19.12. 2019 г. Клуб "Художествено слово и фолклор" с ръководител Райна Делимоллова п ...

Виж

Познаваме ли обикновените дроби

Учениците от групата са разделени на отбори. На всеки отбор са поставени занимателни зада ...

Виж

Стартираха занимания по интереси в Професионална гимназия по транспорт „Христо Смирненски“ гр. Крумовград

През първия учебен срок на учебната 2019/2020 година в Професионална гимназия по транспо ...

Виж

Изработване на сувенири,картички за Коледа

Учениците с интерес и ентусиазъм изработиха коледни картички и сувенири. ...

Виж

Клуб ,,Природата около нас''

С помощта на вятърната въртележка учениците изследваха силата и движението на вятъ ...

Виж

Урок по сеизмична активност в Институт по география, геофизика и геодезия към БАН.

Урок по сеизмична активност в Институт по география, геофизика и геодезия към БАН. ...

Виж

ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" С. ЖЕЛЕЗИНО, ОБЛ. ХАСКОВО Клуб "Аз, природата и светът"

Изработване на картички за Коледа от учениците в извънкласна дейност по интереси - клуб " ...

Виж

ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" С. ЖЕЛЕЗИНО, ОБЛ. ХАСКОВО Клуб "Аз, природата и светът"

Публична изява: Участие на учениците от клуб "Аз, природата и светът" с ръководител Мариа ...

Виж

Цели

Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.

Развитие

на потенциала за учене, творческия и спортния потенциал на учениците

Приобщаване

на учениците чрез формиране на общности по интереси

Превръщане

на училището в по-привлекателно място за развитие и изяви

Имате въпроси или се нуждаете от съвет?

Пишете ни на електронна поща [email protected]