ВАЖНО: Достъпът до платформата за регистрация на нови потребители и публикуване на занимания по интереси е отворен. Училищата и педагогоческите съвети могат да осъществяват вход в платформата с edu.mon.bg имейл. За целта е необходимо да влязат със съществуващия си акаунт и да редактират профила си, където е добавено допълнително поле за въвеждане на edu.mon.bg имейл. Не е необходимо създаване на нов профил!

ВАЖНО: Заниманията по интереси се въвеждат в системата еднократно за цялата учебна година. След одобряване и препоръчване на занимания от педагогическия съвет, училищата е необходимо задължително да въведат информация за сформираните групи и броя ученици в тях.

За учебната 2019-2020 година в електронната платформа се въвеждат занимания по интереси, финансирани по две различни програми – Национално финансиране и Проект "Подкрепа за успех". Запознайте се с новото Ръководството за работа с електронната платформа, включващо инструкции за публикуване на търсени и предлагани занимания от училищата, одобряване на търсени занимания и препоръчване на предлагани занимания от Педагогически съвет.

Галерия

Актуални снимки от събития, мероприятия и изяви.

ОУ“ Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Силистра

В ОУ“ Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Силистра стартираха дейностите по организиране на з ...

Виж

Аз и природата

Природата около нас ...

Виж

Волейбол

Волейбол ...

Виж

Приложна математика

Забавна и интересна математика ...

Виж

Родолюбие

Родолюбие ...

Виж

Тенис на маса

Тенис на маса ...

Виж

22 април Ден на земята

Засаждане на цветя и храсти в двора на училището ...

Виж

Представителна изява на клуб ,,Виртуално пътешествие"

На изявата децата представиха свои презентации за интересни според тях места в България ...

Виж

Край на учебната 2021-2022 година

Клуб "Научи се да даряваш" и клуб "Цвет" поздравиха ученици, учители и родители с успешно ...

Виж

Ден на Земята

Децата от ОУ "Васил Левски" с. Торос- отбелязаха деня с инциатива по почисване на училищн ...

Виж

Деня на Земята

Децата от ОУ " Васил Левски" с. Торос , изготвиха и представиха презентация за отбелязван ...

Виж

Залесяване на училищния двор с многогодишни дръвчета

Децата от ОУ " Васил Левски" с. Торос, засадиха в двора на училището многогодишни дръвчет ...

Виж

It's grammar time

Отлични резултати на ДЗИ на учениците от групата. ...

Виж

Да танцуваме заедно

В заключителната си част от представянето на цялостната дейност на групата "Да танцуваме ...

Виж

Има ли смисъл да утепваме мечка

Учениците от група "Студио за история, слово и театър" представиха "Има ли смисъл да утеп ...

Виж

Цели

Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.

Развитие

на потенциала за учене, творческия и спортния потенциал на учениците

Приобщаване

на учениците чрез формиране на общности по интереси

Превръщане

на училището в по-привлекателно място за развитие и изяви

Имате въпроси или се нуждаете от съвет?

Пишете ни на електронна поща [email protected]