ВАЖНО: Достъпът до платформата за регистрация на нови потребители и публикуване на занимания по интереси е отворен. Профилите от минали години са актуални. Училищата и педагогоческите съвети могат да осъществяват вход в платформата по два начина - с профил от минала година или с edu.mon.bg имейл. За да се осъществи вход с edu.mon.bg имейл, е необходимо да влязат със съществуващия си акаунт и да редактират профила си, където е добавено допълнително поле за въвеждане на edu.mon.bg имейл. Не е необходимо създаване на нов профил!

ВАЖНО: Заниманията по интереси се въвеждат в системата еднократно за цялата учебна година. След одобряване и препоръчване на занимания от педагогическия съвет, училищата е необходимо задължително да въведат информация за сформираните групи и броя ученици в тях.

За учебната 2021-2022 година в електронната платформа се въвеждат занимания по интереси само с национално финансиране програма. Запознайте се с новото Ръководството за работа с електронната платформа, включващо инструкции за публикуване на търсени и предлагани занимания от училищата, одобряване на търсени занимания и препоръчване на предлагани занимания от Педагогически съвет.

Галерия

Актуални снимки от събития, мероприятия и изяви.

Изява Дигитално предприемачество

Живите лаборатории - стратегическа е-инфраструктура за иновации - представителна Среща с ...

Виж

Група за занимания по интереси "Аз обичам природата"

Учениците от групата за занимания по интереси "Аз обичам природата" с ръководител Мариа ...

Виж

Група за занимания по интереси "Дигитален свят"

Учениците от групата за занимания по интереси "Дигитален свят" с ръководител Диана Кам ...

Виж

За мама с любов

Учениците от 1а клас, включени в групата за занимания по интереси „Искам да науча още“ с ...

Виж

Представителна изява на студио "Джаст денс" - ОУ "Христо Ботев" гр. Варна

На 09.03.2023 г. в Актовата зала на училището се проведе представителна изява на група по ...

Виж

Група за Занимания по интереси "Компютърът и аз"

Учениците от група за занимания по интереси „Компютърът и аз“ III „а“ клас при Трето осно ...

Виж

изява на клуб „Дигитална креативност в статистическите изследвания“

Описание на събитието: - Изготвяне на презентация в Power Pont и Canva за представяне и ...

Виж

Клуб,,Технологичен свят"

На 1 март ученици от 3б клас учениците се запознаха с историята за мартеницата и израбо ...

Виж

Клуб "Ръгби"

Играем ...

Виж

Клуб "Хорце"

Обичаме да танцуваме ...

Виж

Публична изява на групата за заимания по интереси „Здраве и хранителни навици“

На този специален празничен ден - 8 март в ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“- гр. Кърджали ...

Виж

Група за занимания по интереси "Сръчни ръчички"

Групата за занимания по интереси "Сръчни ръчички" с ръководител Валентина Балтова ...

Виж

Състезание по БДП - Общински кръг

На 18.02.2023 г. се проведе Общинско състезание по БДП, на което нашето училище ОУ "Отец ...

Виж

Клуб ,,Светът и ние''

Учениците от ОУ ,,Христо Ботев'', кв.Победа, гр.Бургас с ръководител госпожа Таня Попова ...

Виж

Цели

Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.

Развитие

на потенциала за учене, творческия и спортния потенциал на учениците

Приобщаване

на учениците чрез формиране на общности по интереси

Превръщане

на училището в по-привлекателно място за развитие и изяви

Имате въпроси или се нуждаете от съвет?

Пишете ни на електронна поща [email protected]