ВАЖНО: Достъпът до платформата за нови регистрации на занимания по интереси е отворен.

За учебната 2019-2020 година в електронната платформа се въвеждат занимания по интереси, финансирани по две различни програми – Национално финансиране и Проект "Подкрепа за успех". Запознайте се с новото Ръководството за работа с електронната платформа, включващо инструкции за публикуване на търсени и предлагани занимания от училищата, одобряване на търсени занимания и препоръчване на предлагани занимания от Педагогически съвет. Инструкцията е актуална за Националната програма за финансиране на занимания по интереси и заниманията по проект "Подкрепа за успех".

Групи за занимания по интереси, финансирани по проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех", могат да сформират само училищата, включени в Приложение 2 на заповед № РД09-2779/29.10.2019 г. на Министъра. Учениците, включени в тези групи, не могат да участват в групи с Национално финансиране и обратно.

Регистрация

Регистрацията e затворена. Ръководство за работа

ВАЖНО: Учителите не се регистрират в електронната платформа като физически лица, когато провеждат занимания за училището, в което са на щат.Галерия

Актуални снимки от събития, мероприятия и изяви.

Пчелите и природата

Посещение в медена къща "Михови", с. Прилеп, обл. Добрич. Запознаване с интересни факти з ...

Виж

Биоразнообразието на Добруджа

Посещение на природонаучен музей гр. Добрич. Запознаване с експозицията "Природата на Доб ...

Виж

Воден мониторинг

Участниците в клуб "Млад изследовател" в действие. Мониторинг на водата на емблематичната ...

Виж

Клуб “Литературно общество” на АЕГ “Гео Милев”- Бургас

Клуб “Литературно общество” на АЕГ “Гео Милев” с ръководител Мариана Ведричкова посети те ...

Виж

Клуб "Дигитална креативност 11 клас"

В началото на октомври стартира обучение по занимания по интереси "Дигитална креативност ...

Виж

Турнир по адаптиран кърлинг в СУУНЗ "Проф. д-р Иван Шишманов"

На 20.11.2019 г. в СУУНЗ "Прф. д-р Иван Шишманов" се проведе есенен турнир по адаптиран к ...

Виж

"Любимо животно!"

Учениците от група Работилница"Природата и аз!"-ОбУ"Св.Иван Рилски",с.Червенци разказаха ...

Виж

Група за занимания по интереси "Музикална дъга"

Групата за занимания по интереси "Музикална дъга" с ръководител Стоян Иванов от ОУ "Св. ...

Виж

Клуб "Дребосъчетата около света"

Гората на приятелството- изработване на гора като дърветата са очертани от ръцете на деца ...

Виж

Клуб "Дребосъчетата около света"

Табло за Народните будители ...

Виж

ОУ "Антон Страшимиров" с.Дебелт,общ.Средец

В ОУ „Антон Страшимиров“, с. Дебелт, общ. Средец през месец септември 2019г. се проведе р ...

Виж

Патронен празник на СУ " П.Р. Славейков" град Добрич

Патронен празник на СУ „П.Р.Славейков“, гр. Добрич С литературно-музикална композиция по ...

Виж

УСПЕШЕН СТАРТ НА ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕСИ В ПГЧЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" – БУРГАС

На 14.10.2019 г. в ПГЧЕ "Васил Левски" – Бургас, се проведоха първите занятия на групите ...

Виж

Алгоритъм за управление на движение.

Учениците правят блоково програмиране. Разчитат чужд код. ...

Виж

Позициониране на герои.Възможност на визуалната среда за програмиране

Правилна ориентация на ученика, разпознава и задава позиция на героя и неговото премес ...

Виж

Цели

Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.

Развитие

на потенциала за учене, творческия и спортния потенциал на учениците

Приобщаване

на учениците чрез формиране на общности по интереси

Превръщане

на училището в по-привлекателно място за развитие и изяви

Имате въпроси или се нуждаете от съвет?

Пишете ни на електронна поща [email protected]