ВАЖНО: Достъпът до платформата за нови регистрации на занимания по интереси е преустановен.

Запознайте се с Ръководството за работа с електронната платформа, включващо инструкции за публикуване на търсени и предлагани занимания от училищата, одобряване на търсени занимания и препоръчване на предлагани занимания от Педагогически съвет.

Регистрация

Регистрацията e отворена. Ръководство за работа

ВАЖНО: Учителите не се регистрират в електронната платформа като физически лица, когато провеждат занимания за училището, в което са на щат.Галерия

Актуални снимки от събития, мероприятия и изяви.

„Млад предприемач”

Групата „Млад предприемач” към тематично направление Предприемачество изучаваха основни т ...

Виж

Изложба с изработени материали в часовете - занимания по интереси

Учениците,участващи в клуб „Родолюбие” подредиха изложба с изработени материали в часов ...

Виж

"ЕЛЕКТРОНЕН ПИАР"

Участниците в извънкласната дейност ЕПИАР имат за цел да заснемат мероприятието, да сгл ...

Виж

"Технология на изграждане на ВиК инсталации"

Публичната изява в чест на патронния празник на гимназията под наслов: „Достойни наследни ...

Виж

„АЗ И ПРИРОДАТА“

В групата за занимания по интереси по природни науки от ОУ „Стоян Михайловски“ гр. Варна ...

Виж

ДЕЙНОСТИ НА ГРУПАТА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО „АЗ РИСУВАМ“

Групата се състои от ученици в V, VI и VII клас, които активно участваха в мероприятия ...

Виж

Посещение на язовир „Камчия“ и ПСПВ „Камчия“

Организирано посещение на язовир „Камчия“ и Пречиствателна станция за питейни води „Камчи ...

Виж

Публична изява на тема "Самооценка"

На 27.06.2019 година учениците подготвиха изява – анкета относно самооценката на юношата ...

Виж

Lady Body Fit

След края на откритата тренировка по Lady Body Fit с ръководител Консрантина Нешева! ...

Виж

Вокалта група " Гласовете на България"

На 28.05.2019 г. ученици от вокална група „Гласовете на България“ представиха „Музикална ...

Виж

Участие в регионален кръг от състезанието «Най-добър млад строител»

Участие в регионален кръг от състезанието «Най-добър млад строител» 2018/2019 г. съглас ...

Виж

"ЕПИАР"

Участниците в извънкласната дейност ЕПИАР имат за цел да популяризират чрез Facebook стра ...

Виж

"Психология на общуването"

Участниците в извънкласната дейност „Психология на общуването“ имат за цел да покажат чре ...

Виж

"Химията – интересна и полезна"

На 22 май 2019 година се проведе Ден на отворените врати. Ученици от групата за занимания ...

Виж

" Ръка за ръка с математика"

Учениците от клуба демонстрират работа в екип - решение на щафетна задача, за достигане ...

Виж

Цели

Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.

Развитие

на потенциала за учене, творческия и спортния потенциал на учениците

Приобщаване

на учениците чрез формиране на общности по интереси

Превръщане

на училището в по-привлекателно място за развитие и изяви

Имате въпроси или се нуждаете от съвет?

Пишете ни на електронна поща class_contact@mon.bg.