ВАЖНО: Достъпът до платформата за регистрация на нови потребители и публикуване на занимания по интереси е отворен.

За учебната 2019-2020 година в електронната платформа се въвеждат занимания по интереси, финансирани по две различни програми – Национално финансиране и Проект "Подкрепа за успех". Запознайте се с новото Ръководството за работа с електронната платформа, включващо инструкции за публикуване на търсени и предлагани занимания от училищата, одобряване на търсени занимания и препоръчване на предлагани занимания от Педагогически съвет. Инструкцията е актуална за Националната програма за финансиране на занимания по интереси и заниманията по проект "Подкрепа за успех".

Групи за занимания по интереси, финансирани по проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех", могат да сформират само училищата, включени в Приложение 2 на заповед № РД09-2779/29.10.2019 г. на Министъра. Учениците, включени в тези групи, не могат да участват в групи с Национално финансиране и обратно.

Галерия

Актуални снимки от събития, мероприятия и изяви.

Изява Дигитална фотография

На 08.01.2021 г. от 14.00 часа учениците от клуб „Дигитална фотография“ представиха чрез ...

Виж

ОУ "Антон Страшимиров" с.Дебелт,общ.Средец

В ОУ „Антон Страшимиров“, с. Дебелт, общ. Средец от 15.09. до 30.09.2020г.да се проведе ...

Виж

Клуб ,,Природата около нас''

Децата научиха, че при редуването на сезоните настъпват промени в природата. Дните, сед ...

Виж

Клуб ,,Природата около нас''

Децата проявиха голям интерес при засаждането на цветята. Ще положат достатъчно грижи за ...

Виж

Клуб " Малките изследователи"

На 28 октомври 2020 г. · участниците от клуб " Малките изследователи " засадиха в гра ...

Виж

Клуб " Малките изследователи"

На 5.11.2020 г. учениците от клуба работиха по темата " Водата в природата" . ...

Виж

Клуб " Малките програмисти"

В първия час на клуба за учебната 2020/ 2021 г. - 13 октомври 2020 г. учениците се запоз ...

Виж

Клуб " Малките програмисти"

Запознайте се с Еdison ...

Виж

Клуб " Светът около мен"

На 27.11.2020 г. учениците от клуба работиха по темата " Аз и хората около мен". ...

Виж

Клуб " Светът около мен"

Работен лист на тема " Аз и хората около мен" ...

Виж

Клуб " Спортно - подготвителни игри"

Клуб "Спортно-подготвителни игри" взе активно участие в Европейския ден на спорта в учили ...

Виж

Клуб " Спортно - подготвителни игри"

Клуб "Спортно-подготвителни игри" взе активно участие в Европейския ден на спорта в учили ...

Виж

Мисия:"Откривател"

Децата научиха много интересни факти за Арктика, за експедициите и научните изследвания. ...

Виж

Мисия: Еколог

По време на мисията децата научиха важни и интересни неща за работата на еколозите. Изуча ...

Виж

Публична изява на групата за занимания по интереси "Откриватели, експериментатори... и още нещо"

Наближава Коледа - един от най-любимите празници на малки и големи. Участниците в групата ...

Виж

Изложба „ Есенна магия“

Изложба от апликации на тема „Есенна магия“ децата твориха в рамките на шест часа. Събира ...

Виж

Цели

Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.

Развитие

на потенциала за учене, творческия и спортния потенциал на учениците

Приобщаване

на учениците чрез формиране на общности по интереси

Превръщане

на училището в по-привлекателно място за развитие и изяви

Имате въпроси или се нуждаете от съвет?

Пишете ни на електронна поща [email protected]