ВАЖНО: Достъпът до платформата за нови регистрации на занимания по интереси е преустановен.

Запознайте се с Ръководството за работа с електронната платформа, включващо инструкции за публикуване на търсени и предлагани занимания от училищата, одобряване на търсени занимания и препоръчване на предлагани занимания от Педагогически съвет.

Регистрация

Регистрацията e отворена. Ръководство за работа

ВАЖНО: Учителите не се регистрират в електронната платформа като физически лица, когато провеждат занимания за училището, в което са на щат.Галерия

Актуални снимки от събития, мероприятия и изяви.

Участие в Национална екологична конференция „Да мислим екологично за бъдещето“

Национална екологична конференция „Да мислим екологично за бъдещето“ се организира от кат ...

Виж

14 март - международен ден на числото Пи

Темата на публичната изява : " 14 март - международен ден на числото Пи". Денят на число ...

Виж

Логически задачи с прости отговори

Темата на публичната изява беше "Логически задачи с прости отговори". Учениците първо пок ...

Виж

Любопитни факти за ел.ток. Металите, човекът и околната среда.

Учениците показаха наученото по Химия за индикаторите и опитно откриха с индикаторите ос ...

Виж

Млад техник

Учениците от клуб „ Млад техник „ в ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“ завършиха заниманията ...

Виж

Нужди и желания

На 18 март 2019 г. в ОУ „Христо Ботев“с.Рупци бе проведена публична изява на клуб „Малки ...

Виж

Посещение в Техническия университет - гр. Габрово

Участниците в клуб “Пътешествие в професията” и клуб “е-Умения и цифровите технологии“ п ...

Виж

Пътешествие в професията

Клуб “Пътешествие в професията” с ръководител инж. Росица Табакова е съставен от учениц ...

Виж

„Надолу по вълшебната река“

На 20 май 2019 година се проведе съвместна представителната изява на двете групи „Сценогр ...

Виж

Аз обичам

Участниците в клуб "Аз обичам" посетиха свидни места в родния си град, които ги направиха ...

Виж

Биологията - интересна и достъпна

Шестокласниците Благовест Тушев и Християн Серафимов от 199 ОУ „Св. Ап. Йоан Богослов”, г ...

Виж

Клуб "Млад механизатор"

Учениците от клуб за занимания по интереси "Млад механизатор" към ПГССХВТ "Ангел Кънчев", ...

Виж

Клуб "Млад растениевъд"

Учениците от клуб за занимания по интереси "Млад растениевъд" към ПГССХВТ "Ангел Кънчев" ...

Виж

Клуб „Роден край”

Ученици от новосформираната група по интереси „Роден край” към ПГССХВТ „Ангел Кънчев”-Раз ...

Виж

Първи изяви на клуб "Танцов състав"

Учениците от танцовия състав на ПГССХВТ "Ангел Кънчев" участваха в своята първа танцова и ...

Виж

Театрално студио "Млад актьор"

На 15.05.2019 година във форума на 199 ОУ "Свети Апостол Йоан Богослов", гр. София се про ...

Виж

Цели

Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.

Развитие

на потенциала за учене, творческия и спортния потенциал на учениците

Приобщаване

на учениците чрез формиране на общности по интереси

Превръщане

на училището в по-привлекателно място за развитие и изяви

Имате въпроси или се нуждаете от съвет?

Пишете ни на електронна поща class_contact@mon.bg.