ВАЖНО: Достъпът до платформата за регистрация на нови потребители и публикуване на занимания по интереси е отворен.

За учебната 2019-2020 година в електронната платформа се въвеждат занимания по интереси, финансирани по две различни програми – Национално финансиране и Проект "Подкрепа за успех". Запознайте се с новото Ръководството за работа с електронната платформа, включващо инструкции за публикуване на търсени и предлагани занимания от училищата, одобряване на търсени занимания и препоръчване на предлагани занимания от Педагогически съвет. Инструкцията е актуална за Националната програма за финансиране на занимания по интереси и заниманията по проект "Подкрепа за успех".

Групи за занимания по интереси, финансирани по проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех", могат да сформират само училищата, включени в Приложение 2 на заповед № РД09-2779/29.10.2019 г. на Министъра. Учениците, включени в тези групи, не могат да участват в групи с Национално финансиране и обратно.

Галерия

Актуални снимки от събития, мероприятия и изяви.

Стартират заниманията по интереси в основно училище"Алеко Константинов" град Пловдив

В ОУ"Алеко Константинов" град Пловдив, стартира кампания за организиране на занимания по ...

Виж

Професионална гимназия "Атанас Дамянов" - гр. Николаево, област Стара Загора

В Професионална гимназия "Атанас Дамянов" гр. Николаево, област Стара Загора стартира кам ...

Виж

Креативна математика

Учениците от клуба по интереси "Креативна математика" активно се включиха в дейността дор ...

Виж

Представяне на традициите за празника "Тодоровден"

Представяне на традициите за празника "Тодоровден" - 07.03.2020 г. ...

Виж

Представяне на традициите за празника "Трифон Зарезан"

Представяне на традициите за празника "Трифон Зарезан" - 14.02.2020г. ...

Виж

Kлуб "Млад биолог" при ПМГ "Яне Сандански", гр. Гоце Делчев

През месец юли 2020 г. учениците от клуб "Млад биолог" при ПМГ "Яне Сандански" се включих ...

Виж

клуб "Музика" при ПМГ "Яне Сандански", гр. Гоце Делчев

През месец юли 2020 г. клуб "Музика" при ПМГ "Яне Сандански", гр. Гоце Делчев провеждат с ...

Виж

Коледно - новогодишно тържество

Пубична изява на учениците в Коледно тържество ...

Виж

Коледно- новогодишно тържество

Публична изява на учениците в Коледно тържество ...

Виж

Създаване на съдържание за брошура, плакат, книжка

подготовка на книжка за рецепти, събрани от ученици, за средногорски питки и тутманици ...

Виж

Представление с участието на танцовата група „Сребърни звезди”

През вторият учебен срок поради пандемията от Ковид - 19 беше затруднена работата на груп ...

Виж

Забавно програмиране

Изработване на "Аз и необятният свят със SCRATCH". Децата представиха на своите съучениц ...

Виж

Забавно програмиране

Учениците изработиха "Моята Валентинка", първа изява на групата по интереси "Забавно прог ...

Виж

Забавно програмиране

Учениците от шести и седми клас успешно завършиха заниманията по интереси за учебната 201 ...

Виж

Изложба

Изложбата се организира с цел да даде знания на учениците за народните обичай и български ...

Виж

Изложба

Изложбата се организира с цел да даде знания на учениците за народните обичай,българските ...

Виж

Цели

Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.

Развитие

на потенциала за учене, творческия и спортния потенциал на учениците

Приобщаване

на учениците чрез формиране на общности по интереси

Превръщане

на училището в по-привлекателно място за развитие и изяви

Имате въпроси или се нуждаете от съвет?

Пишете ни на електронна поща [email protected]