Регистрация

Регистрацията e отворена. Ръководство за регистрация

ВАЖНО: Учителите не се регистрират в електронната платформа като физически лица, когато провеждат занимания за училището, в което са на щат.Галерия

Актуални снимки от събития, мероприятия и изяви.

Заминания по интереси в ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия

В ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия , стартира кампанията за организиране на заним ...

Виж

Занимания по интереси

В Средно училище "Свети Климент Охридски", с. Зверино, общ. Мездра, стартира кампанията з ...

Виж

Занимания по интереси в XI ОУ "Христо Ботев" - Благоевград

В XI ОУ "Христо Ботев" - Благоевград стартира кампанията за организиране на занимания по ...

Виж

Занимания по интереси в Основно училище "Христо Ботев" гр. Габрово

В Основно училище "Христо Ботев" гр. Габрово, стартира кампанията за организиране на зани ...

Виж

ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", с.Браниполе

В ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" стартира кампания за организиране на занимания по интереси с ...

Виж

XIII ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ГРАД ПЕРНИК

В XIII Основно Училище "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Перник стартира кампанията за орган ...

Виж

Вече идентифицирахме интересите на учениците в нашето училище....

В ОУ "Васил Левски" гр. Кнежа вече идентифицирахме интересите на учениците чрез проведено ...

Виж

Занимания по интереси

В ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“, с. Дълбак извор общ. Първомай обл. Пловдив стартираха ...

Виж

Занимания по интереси в СУ "Йордан Йовков" с. Окорш

В СУ "Йордан Йовков" с. Окорш се организира кампания за идентифициране на занимания по и ...

Виж

Занимания по интереси във Второ основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Варна

Във Второ ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ стартира кампания за организиране на занимания по и ...

Виж

Начално училище "Архимандрит Зиновий", град Радомир

В Начално училище "Архимандрит Зиновий", град Радомир стартира кампанията за организиране ...

Виж

Стартиране на кампания за организиране на занимания по интереси в 81. СУ "Виктор Юго“, гр. София

В 81. СУ "Виктор Юго“, гр. София стартира кампания за организиране на занимания по интере ...

Виж

Стартиране на кампания за организиране на занимания по интереси в ОУ "Георги С. Раковски“, с. Ситово, обл. Силистра

В Основно училище " Георги С. Раковски", с. Ситово стартира кампанията за организиране на ...

Виж

Стартиране на кампания за организиране на занимания по интереси в ОУ "Иван Вазов“ гр. Бургас, кв. Банево

В ОУ "Иван Вазов“ гр. Бургас, кв. Банево стартира кампания за организиране на занимания п ...

Виж

СУ "Св.Паисий Хилендарски" , с.Абланица, общ.Хаджидимово, обл.Благоевград

В СУ "Св.Паисий Хилендарски“- с.Абланица стартира кампания за организиране на занимания ...

Виж

60 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ стартира кампанията за организиране на занимания по интереси с учениците

През месец януари 2019 г. в 60 ОУ "Св. св. Кирил и Методий“" - гр. София стартира кампани ...

Виж

Цели

Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.

Развитие

на потенциала за учене, творческия и спортния потенциал на учениците

Приобщаване

на учениците чрез формиране на общности по интереси

Превръщане

на училището в по-привлекателно място за развитие и изяви

Имате въпроси или се нуждаете от съвет?

Пишете ни на електронна поща class_contact@mon.bg.