ВАЖНО: Достъпът до платформата за регистрация на нови потребители и публикуване на занимания по интереси е отворен.

За учебната 2019-2020 година в електронната платформа се въвеждат занимания по интереси, финансирани по две различни програми – Национално финансиране и Проект "Подкрепа за успех". Запознайте се с новото Ръководството за работа с електронната платформа, включващо инструкции за публикуване на търсени и предлагани занимания от училищата, одобряване на търсени занимания и препоръчване на предлагани занимания от Педагогически съвет. Инструкцията е актуална за Националната програма за финансиране на занимания по интереси и заниманията по проект "Подкрепа за успех".

Групи за занимания по интереси, финансирани по проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех", могат да сформират само училищата, включени в Приложение 2 на заповед № РД09-2779/29.10.2019 г. на Министъра. Учениците, включени в тези групи, не могат да участват в групи с Национално финансиране и обратно.

Галерия

Актуални снимки от събития, мероприятия и изяви.

Часът на Земята

Участниците в клуб "Работилница за наука " проведоха дейности във връзка с Часът на Земят ...

Виж

ОУ " СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ " С. ЖЕЛЕЗИНО, ОБЛ. ХАСКОВО Клуб " Училищен вестник"

Мартенски брой 5 на училищен вестник "Дъга" от клуб Училищен вестник с ръководител старши ...

Виж

Приложно колоездене - шофиране

На 16.03.2021 г. от 15.10 до 15.50 часа във физкултурния салон на ОУ „Св. Св. Кирил и Мет ...

Виж

Рециклиране. Получаване на нови изделия от ненужни материали.

Учениците от 4 г клас, участващи в група "Интересувам се, творя, мечтая" с ръководител Ми ...

Виж

Аз спортувам

Спортът е един от най-важните фактори за доброто здраве. Чрез спорт учениците развиват дв ...

Виж

Аз спортувам

У учениците има изградени здравословни спортни навици, активно се движат, спортуват и иг ...

Виж

Изложба на тема „Българските шевици”,

Българските шевици предават послания за бъдещи поколения. В нея са закодирани различни си ...

Виж

Магията на танца

С малките танцьори от клуб: „Магията на танца“ обсъдихме още в първите си часове целите н ...

Виж

Моята първа книга за природата

Публична изява на учениците от 1б клас На 19.03.2021г. учениците от 1б клас направиха из ...

Виж

“Носете в себе си, получавайте и дарявайте доброта, защото там някъде винаги има някой, който се нуждае от нея !“

Благородна кауза на ученици с големи сърца! Учениците от клуб“Светът и ние“ при СУ“Отец ...

Виж

Изготване и поднасяне на венец пред паметника на Паисий Хилендарски в двора на училището

Днес 1-ви ноември- Ден на народните будители, учениците от Работилничка "Ръка за помощ" ...

Виж

Коледен базар

Каузата „Да дарим усмивка в Коледната нощ“ за поредна година обедини усилията на ученици, ...

Виж

Подари усмивка на най-малките

С пожелание за здраве, щастие, късмет и дълголетие, учениците от Работилничка "Ръка за ...

Виж

"Математиката-лесна, забавна и интересна"

Учениците от клуб „Математиката – лесна, забавна и интересна” чрез забавни игри, пъзели, ...

Виж

Изложба - Екологично възпитание

Учениците от 3 В клас клуб “ЕКОЛОГИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ” (ръководител: Десислава Тодорова) на 1 ...

Виж

Кукерска маска

Учениците от II „Б“ клас в СУ "Отец Паисий" гр.Мадан , участващи в клуб „Сръчковци“ с рък ...

Виж

Цели

Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.

Развитие

на потенциала за учене, творческия и спортния потенциал на учениците

Приобщаване

на учениците чрез формиране на общности по интереси

Превръщане

на училището в по-привлекателно място за развитие и изяви

Имате въпроси или се нуждаете от съвет?

Пишете ни на електронна поща [email protected]