Новини

"Математика за всеки"

Подготовката на учениците в групата по „Интереси“ е отговорна и последователна дейност. В часовете правим обсъждане на задачите, при което всеки ученик може да каже мнението си за вярното и по-рационално решение на задачите. Тези часове са изключително приятни и полезни за децата, защото се получава диалог и нерядко се стига до словесен спор за вярното тълкуване на определени словосъчетания в задачата. За правилното и точно изказване на определенията работим върху конкретни чертежи. За усъвършенстване на мисленето и речта на учениците, допринасят нагледните средства по математика. Разнообразните основни задачи и фиксираните определения и теореми, съпроводени с разбираеми чертежи, дават не само точни знания, но играят роля на еталон, който служи на учениците да изработят усет за езиков изказ.
На снимката: ученици от 6 клас про ОУ "Елисавета Багряна' Сливен