Новини

Група Занимания по интереси "Малки математици"

На 09.05.2023 г. в групата по ЗИ „Малки математици“ с ръководител г-жа Краса Атанасова и ученици от II в клас се проведе втората представителна изява на която присъстваха г-жа Железова – Директор и много гости - родители.Темата на изявата беше: Забавна математика Умножение и деление с 9. Целта на заниманията по интереси е да се затвърдят и надградят знанията на учениците от втори клас по математика чрез разнообразни занимателни игри, поставяне на проблемни ситуации и формиране на умения за успешно прилагане на знанията. Децата да разберат, че математиката не е съвкупност от измислени понятия и твърдения, а е възникнала в стремежа на хората да намерят решение на проблеми, появили се в реалния живот. С много логически и екипни задачи се внасе много разнообразие и положителни емоции в часа.