Новини

Клуб Химията - област на чудесата

Клуб -,,Химията - област на чудесата’’ с ръководител г-жа София Попова цели да привлече интереса на учениците към древната, но съвременна наука - химия. Експерименталната работа по химия е основа за развитие на ключови компетентности. Практическата насоченост на клуба ще помогне за овладяване и задълбочаване на знанията по Химия и опазване на околната среда.
На снимката: Химията - област на чудесата