Новини

Клуб ,,Пътуване в миналото''

Занятие с родители на учениците от 5в клас, включени в групата за занимания по интереси ,,Пътуване в миналото". Учениците имаха за задача чрез снимков материал да представят интересни знания за Древен Египет.