Новини

"Банго Васил"

На 13.01.2023 в ОбУ ''Св.Иван Рилски",с.Червенци,обл.Варна бе отбелязан празникът Банго Васил, с участието на ученици от различни класове.Учениците от втори и трети клас са били запознати с някои от традициите на ромския празник Василица и с голям ентусиазъм изгледаха анимираната версия на легендата за Банго Васил. Учениците,участници в групата ''Фолклор на етносите-ромски фолклор''изработиха стен-вестник за празника с информация за ритуалите,обичаите и характерните блюда.
На снимката: Празник