Новини

Клуб "Учим за природата" при 40 СУ "Луи Пастьор"

Учениците от клуб "Учим за природата" с ръководител Ралица Миладинова посетиха Музея по минералогия, петрология и полезни изкопаеми в СУ "Св. Климент Охридски". Запознаха се с устройството на Земята, образуването на полезни изкопаеми, движението на тектонските плочи, земетресения, вулкани. Помирисаха и видяха български нефт от Тюленово, близаха каменна сол, правиха опити с желязна руда за доказване на магнитните свойства на металите, докоснаха се до вулканска бомба, гледаха диамант под микроскоп. Посетиха и Музея на физическата култура и спорта, където се запознаха с традициите и успехите на българския спорт. 
На снимката: В музея