Новини

Занимания по интереси в ПГЗ "Стефан Цанов" - гр. Кнежа за учебната 2022-2023 год.

За поредна година в ПГ по земеделие "Стефан Цанов" гр. Кнежа стартираха занимания по интереси по Наредбата за приобщаващо образование. Бяха сформирани 15 групи. 1. Туристически клуб "Сребрен" - ръководител инж. Марин Бодилков; 2. Клуб "Туизъм, спорт и околна среда" - ръководител Петранка Петровска-Коларова; 3. Туристически клуб "Еделвайс" - ръководител софия Димитрова; 4. Клуб "Туризъм и околна среда" - ръководител Магдалена Станоева; 5. Танцов състав "Зумба" - ръководител Веселка Хинкина; 6. Клуб "Млад изобретател" - ръководител Зорница Беленска; 7. Клуб "Хелс китчън" - ръководител Цветомир Килограмски; 8. Клуб "Изследователи" - ръководител Снежана Драшанска; 9. Клуб "Работилничката на ПГЗ "Стефан Цанов" - ръководител Ирина Койнарска; 10. Клуб "Млад конструктор" - ръководител Мирослава Лъжовска; 11. Клуб "Предприемачество" - ръководител Петя Коларова; 12. Клуб "Бързо, лесно, вкусно" - ръководител Ангел Бачийски; 13. Клуб "Човекът и околната среда" - ръководител Силвия нанева; 14. Клуб "Аз, репортерът" - ръководител Наталия Мочалска; 15. Клуб "Връстници обучават връстници" - ръководител Валентин Минков;
На снимката: С приз "Кристален еделвайс" за първото място в комплексното класиране.