Новини

Извънкласните дейности в СУ "Св. Софроний Врачански" - Пловдив

След проучване на желанията на родителите и на учениците за вида на извънкласните дейности в училище чрез анкета - извадка от над 250 анкетирани от всички 880 ученика, вчера, 28 януари 2019 г., Педагогическият съвет в училище, след като се запозна с резултатите от анкетата - желания и предпочитания на ученици и родители за вида на извънкласните дейности, като съобрази приоритетите на училището заложени в стратегията му за развитие и възможностите, определи извънкласните дейности в училище, които да стартират считано от 11 февруари 2019 г. Беше отправена покана към наши партньори, които провеждаха извънкласни дейности по проект УСПЕХ да се включат в изпълнението на определените дейности.
На снимката: СУ "Св. Софроний Врачански" - Пловдив

В кадър: СУ "Св. Софроний Врачански" - Пловдив