Новини

Резултати анкетно проучване

В ОУ " Свети Климент Охридски“ с.Кичево са идентифицирани интересите на учениците чрез проведено анкетно проучване. В училището са предложени , одобрени и ще функционират следните занимания по интереси: - "Математика Плюс" за ученици от V и VI клас; Тематична област: Математика; Тематична подобласт : Математическо моделиране - „Ателие за плъсти" – плъстене на вълна“ за ученици от III до VII клас; Тематична област: Технологии; Тематична подобласт : Развитие на въображението , моделиране, творчество, игра и памет; - “Творческа работилница „ за ученици от от III до VII клас; Тематична област: Технологии; Тематична подобласт : Развитие на въображението , моделиране, творчество, игра и памет
На снимката: ОУ"Св.Кл.Охридски" с.Кичево