Новини

Занимания по интереси в ОУ ,,Христо Ботев'', кв. Победа, гр. Бургас

През втория учебен срок на учебната 2018/2019 година в ОУ " "Христо Ботев‘‘, кв. Победа - гр. Бургас стартираха дейностите на заниманията по интереси, регламентирани в Наредбата за приобщаващо образование (Постановление 289 от 12.12.2018 г.). Чрез проведено анкетно проучване бяха идентифицирани интересите на учениците. Според желанията им в училището ни бяха сформирани 17 клуба занимания по интереси за учениците от I до VII клас. Застъпени са приоритетните области: ,,Математика'', ,,Изкуства и култура'', ,,Екологично образование и здравословен начин на живот'', ,,Спорт'', ,,Технологии'' и ,,Дигитална креативност'', чрез които се цели да се стимулира развитието на учениците и техния творчески потенциал.
На снимката: Техника ,,Гратаж'' - лесна и красива техника за рисуване