Събития

2023-03-19 | 11:30 | 56. СУ "Проф. К. Иречек"

Състезание между отбор "Комета" и отбор "Вихър"

На 29. 03. 2023 г. учениците от 3 в клас проведоха публична изява - състезание между отбор "Комета" и отбор "Вихър". В състезанието се решиха много и интересни задачи, с които се увеличи мотивацията и интереса на учениците към изучаването на математиката и ги убеди, че математическите знания са полезни за тяхната бъдеща реализация в живота.
На снимката: състезание в 3в