Събития

2023-03-16 | 14:20 | Варненска търговска гимназия

изява на клуб Етика в счетоводството

Счетоводната и одиторската професии се разглеждат от гледна точка на нейните социални, психологически и морални аспекти. Анализира се процесът на професионализация в счетоводството у нас и по света, както и механизмите, които използват професионалните организации за утвърждаване на етичен модел. Основно се изясняват принципите на професионалното поведение на счетоводители и одитори, същността, структурата и начина на функциониране на професионално-етичните кодексил . В контекста на тази тематика на 16.03.2023 г. се проведе представителна изява на клуба „ Етика в счетоводството“ с участието на ученици от 12 „ в“ клас. Всички участници бяха разделени на два отбора, работещи по професионално-етични дилеми. Проведоха се дискусии и се задаваха много въпроси във връзка с работните казуси.
На снимката: по време на изявата