Събития

2022-03-25 | 10:00 | Спортно училище "Георги Бенковски" - гр. Плевен

ПРОЗОРЕЦ КЪМ СВЕТА

Учениците от клуб „Прозорец към света“ в Спортно училище „Георги Бенковски“ – гр. Плевен с ръководител г-жа Рени Вълкова в заниманията по интереси формират говорна и комуникативна техника на английски език. Целта е опознаване на света и запознаване с културното наследство на различните страни. Формирането на правилен мироглед, натрупване на знания за света са най-важното нещо за подрастващите и осъзнаване на необходимостта от общуване. Чрез използването на комуникация на английски език учениците натрупват богат опит и изграждат своите нравствени ценности.
На снимката: занимания по интереси на клуб "Прозорец към света"