Събития

2023-01-14 | 10:00 | Спортно училище „Георги Бенковски“ – гр. Плевен

ИСТОРИЯ НА БОРБАТА

Учениците от клуб занимания по интереси „История на борбата“ в Спортно училище „Георги Бенковски“ – гр. Плевен с ръководител г-н Радостин Шиндов изучават: историята на спорта борба; видовете и стиловете в борбата; правилата, точкуванията и техниката в борбата; федерациите по борба. Запознаването с всички олимпийски, световни и европейски шампиони по борба на България е предизвикателство и мотивацията за личностно развитие на бъдещите шампионите в този вид спорт. В заниманията по интереси учениците формират базови спортни навици и умения в спорта борба, спазване на дисциплина и психическа устойчивост. Работата в екип, при създаването на проекти свързани със състезания, турнири и автобиографии на големите български борци, създават приятелства и развиват лична отговорност на всеки участник на клуба.
На снимката: Занимание на клуб „История на борбата“