Събития

2023-01-14 | 10:00 | Спортно училище „Георги Бенковски“ – гр. Плевен

WE ARE CHAMPIONS, BECAUSE WE LIVE IN HARMONY WITH NATURE AND PLAY SPORTS! /НИЕ СМЕ ШАМПИОНИ, ЗАЩОТО ЖИВЕЕМ ПРИРОДОСЪОБРАЗНО И СПОРТУВАМЕ!/

Глобалната цел на дейността на клуб занимания по интереси „Young citizens" в Спортно училище „Георги Бенковски“ – гр. Плевен с ръководител г-жа Анелия Кавулска е запознаване със правилата за здравословния начин на живот и спорт. В контекст на поставената цел, участниците в клуба беседваха и дискутираха по въпроси свързани с Healthy eating plate на англлийски език и презентираха хранителни пирамиди, изработени от тях. „Food pyramid.Quiz". Създадоха test „How sporty are you?", като обратна връзка/ feed back/.
На снимката: Занимание на клуб „Young citizens" в Регионална библиотека - Плевен