Събития

2023-01-14 | 10:00 | Спортно училище „Георги Бенковски“ – гр. Плевен

ДИГИТАЛНИЯТ СВЯТ И БЪДЕЩЕТО

Учениците от клуб занимания по интереси „Дигитален свят“ в Спортно училище „Георги Бенковски“ – гр. Плевен с ръководител г-жа Десислава Павлова в заниманията по интереси, усъвършенстват придобитите практически умения в областта на информационните технологии чрез индивидуални и групови задания и проекти. Предлаганите разнообразни практически дейности по темите от учебното съдържание провокират мотивация за самостоятелно учене, развиват комуникационните умения и логическото мислене. Придобитите дигиталните компетенции и умения са основна предпоставка за личностното развитие на ученика с използването на съвременните технологии.
На снимката: Занимание на клуб „Дигитален свят“