Събития

2023-01-26 | 11:00 | Спортно училище „Георги Бенковски“ – гр. Плевен

АНАЛИЗИ И СТРАТЕГИИ ВЪВ ФУТБОЛА

Учениците от клуб по занимания по интереси „Анализи и стратегии във футбола“ в Спортно училище „Георги Бенковски“ – гр. Плевен с ръководител г-н Светослав Бърканичков превръщат футбола от игра в начин на живот. Придобиват практически умения за асоциация между случки от ежедневието си и събития на игралното поле. Стратегията е абстрактно понятие базирано на далечни планове, докато тактиката е конкретна и се базира върху търсене на решения, които трябва да се вземат в зависимост от рисковете. Учениците формират знания за определяне на стратегията на действие и после използват тактическите си ходове, съобразно възникналите възможности в мача.
На снимката: Занимание на клуб „Анализи и стратегии във футбола“