Събития

2022-11-18 | 14:00 | Варненска търговска гимназия

изява на клуб "Дигитални инструменти и платформи"

Учениците от клуб "Дигитални инструменти и платформи" се запознаха с инструментите за повишаване на медийната грамотност в цифрова среда. Широкият достъп до информационни технологии дава възможност на всички да предават и разпространяват информация в световен мащаб, което превръща всеки потребител на интернет в потенциален журналист. Медийната грамотност е необходима не само за разбиране на информацията, но и за придобиване на умения за генериране и разпространяване на медийно съдържание. Целите на медийната грамотност са развитие на умения за компетентно и творческо използване на медиите и медийното съдържание и на критичен подход към медийните продукти, както и придобиване на знания за медийната индустрия и за това как тя функционира и на умения за създаване на собствено медийно съдържание.
На снимката: моменти от изявата