Събития

2023-01-05 | 14:50 | Варненска търговска гимназия

изява на клуб "Светът на математиката"

На 5 януари се проведе представителна изява на клуб "Светът на математиката", с ръководител г-жа Даниела Демирова. По време на изявата учениците демонстрираха различни начини за решаване на задачи и ги обясняваха на своите съученици.
На снимката: по време на изявата