Събития

2022-06-09 | 09:30 | Варненска търговска гимназия

Бизнескомуникации - изява

На 09.06.2022 година, от 09:30 ч. в сградата на Варненска търговска гимназия се проведе състезанието "Икономика с приятел". Планирането, организацията и реалзирането на събитието е част от обучението на учениците от клуб "Бизнескомуникация". Чрез него учениците демонстрираха придобитите умения свързани с работата в екип, делегиране и управление на задачи и изпълнител, умения за представяне и водене на събитие и други свързани с реализирането на събитието.
На снимката: моменти от изявата