Събития

2019-05-31 | 14:25 | игротека

Представяне на цялостната дейност на клуба

Учениците от клуб ,,Екология", представиха пред своите родители и съученици изработените материали, проекти в часовете занимания по интереси.Младите еколози в училище се научиха да постигат по-големи резултати и да открият таланта в себе си.
На снимката: проект ,,Зелено училище"