Събития

2019-01-21 | 10:00 | училището

ПГ "ПЕТКО Р.СЛАВЕЙКОВ",ГР.ЯКОРУДА-ЖЕЛАНА СРЕДА ЗА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ

Започна анкетно проучване за желанията на учениците за занимания по интереси.Педагогическите специалисти са запознати с Наредбата за приобщаващото образование и възможностите на училището за сформиране на групи за занимания по интереси.
На снимката: попълване на анкети