Новини

Публична изява на групата за занимания по интереси „Какво е да си човек- вчера, днес и утре”

На 19.01.2023 г. се проведе първата публичната изява на групата за занимания по интереси „Какво е да си човек- вчера, днес и утре” в Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" -гр. Кърджали. Дейността на групата е в тематична област Интеркултурна комуникация с ръководител Георги Гарабедян. Класната стая на учениците от единадесети „а“ клас се превърна в арена на обсъждане и решаване на отделни казуси свързани с агресията и нейните обяснителни методи и модели, като всички бяха изправени към една сериозна, но не сложна задача, т.е да подредят по степен и важност седемте най - важни човешки ценности в човека - вчера, днес и утре.
На снимката: Публична изява на групата за занимания по интереси „Какво е да си човек- вчера, днес и утре”