Новини

Група за занимания по интереси "Аз обичам природата"

Учениците от група за занимания по интереси "Аз обичам природата" с ръководител Мариана Тонева от ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"-гр. Елхово, обл. Ямбол, изготвиха табло с фотоси на ядивни гъби, които се срещат в парка и гората на гр. Елхово, резерват "Долна топчия". Интересни видове гъби в района на гр. Елхово са: печурка, сърнела, кладница, ливадна виолетка, сярна гъба, зимна припънка и др.
На снимката: група за занимания по интереси "Аз обичам природата"