Новини

Клуб ,,Дъга''

Учениците създават рисунки с изразните средства на живописта и графиката. Затвърждават се и разширяват знанията за видове изобразителни изкуства и жанрове.