Новини

Клуб ,,В света на приказките'' - ОУ ,,Христо Ботев''. кв.Победа, гр.Бургас

Учениците от клуба ,,В света на приказките'' с ръководител Ралица Тодорова четат и обсъждат български пословици и поговорки
На снимката: Ббългарски пословици и поговорки