Новини

Клуб ,,Спорт срещу агресията'' - ОУ ,,Христо Ботев'', кв.Победа, гр.Бургас

Учениците клуба ,,Спорт срещу агресията'' разучиха елементите на мажоретен танц,
На снимката: Разучаване на мажоретен танц