Новини

Вече идентифицирахме интересите на учениците в нашето училище....

В ОУ "Васил Левски" гр. Кнежа вече идентифицирахме интересите на учениците чрез проведено анкетно проучване. Предлагаме в училище да се провеждат следните занимания по интереси: - Клуб "Математика Плюс" за ученици от VII клас; - Клуб "На "ти" с математиката" за ученици от V клас; - Клуб "Песни, танци и театър" за ученици от V- VII клас; - Клуб "Изкуство и предприемачество" - за ученици от V- VII клас; - Клуб "Здравословно хранене" - за ученици от II - IV клас; - Клуб "Волейбол" - за ученици от VI и VII клас; - Клуб "Аз пея и танцувам" - за ученици от I и II клас;


В кадър: