Събития

2022-10-19 | 13:15 | ОУ ,,Христо Ботев'', кв.Победа, гр.Бургас

Клуб ,,В света на езика''

Учениците четат създадени от тях прости изречения и избрани кратки моменти от приказката ,,Тримата братя и златната ябълка''.
На снимката: