Събития

2019-04-03 | 10:00 | к.к. Боровец

Да покорим белите писти

Изграждане на колектив; Развивихме двигателната си култура; Достигане и поддържане на добро ниво на физическа дееспособност.
На снимката: