Събития

2019-04-24 | 11:45 | Музея за история на София

Посещение на Музея за история на София

На 24. 04. 2019 г. ( 11.45 ч.) участниците от клуб "Любознайко" посетиха постоянната експозиция на Музея за история на София, която включва експонати, обхващащи период от повече от осем хиляди години - от времето на неолита до 40-те години на XX в. Учениците се запознаха с част от най-важните моменти от историята на града - избирането му за столица през 1879 г. и десетилетията до началото на войните 1912 - 1918 г.
На снимката: Посещение на Музея за история на София