Събития

2019-02-15 | 14:25 | игротека

Екологията-наука за нашия дом

Учениците,участващи в клуб ,, Екология“ обогатяват и допълват общообразователната си подготовка чрез придобиване на знания и умения в клубната дейност по екология, насочена към опазване на училищното пространство и на околната среда.
На снимката: млади еколози