ВАЖНО: Платформата позволява да се редактират вече създадените групи за конкретно занимание, както следва: (1) промяна на продължителността на заниманията в групата, при което се извършва промяна в данните на групата, а не на заниманието, и (2) промяна на ръководителя на групата, при което новият ръководител се добавя като ръководител на заниманието от меню "Ръководители", след което се редактират данните на групата от падащия списък за избор на ръководител.

ВАЖНО: Достъпът до платформата за регистрация на нови потребители и публикуване на занимания по интереси е затворен.

За учебната 2019-2020 година в електронната платформа се въвеждат занимания по интереси, финансирани по две различни програми – Национално финансиране и Проект "Подкрепа за успех". Запознайте се с новото Ръководството за работа с електронната платформа, включващо инструкции за публикуване на търсени и предлагани занимания от училищата, одобряване на търсени занимания и препоръчване на предлагани занимания от Педагогически съвет. Инструкцията е актуална за Националната програма за финансиране на занимания по интереси и заниманията по проект "Подкрепа за успех".

Групи за занимания по интереси, финансирани по проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех", могат да сформират само училищата, включени в Приложение 2 на заповед № РД09-2779/29.10.2019 г. на Министъра. Учениците, включени в тези групи, не могат да участват в групи с Национално финансиране и обратно.

Регистрация

Регистрацията e затворена. Ръководство за работа

ВАЖНО: Учителите не се регистрират в електронната платформа като физически лица, когато провеждат занимания за училището, в което са на щат.

Училище

Физическо лице

Юридическо лице

Педагогически съветГалерия

Актуални снимки от събития, мероприятия и изяви.

Забавно програмиране

Изработване на "Аз и необятният свят със SCRATCH". Децата представиха на своите съучениц ...

Виж

Забавно програмиране

Учениците изработиха "Моята Валентинка", първа изява на групата по интереси "Забавно прог ...

Виж

Забавно програмиране

Учениците от шести и седми клас успешно завършиха заниманията по интереси за учебната 201 ...

Виж

Изложба

Изложбата се организира с цел да даде знания на учениците за народните обичай и български ...

Виж

Изложба

Изложбата се организира с цел да даде знания на учениците за народните обичай,българските ...

Виж

Изложба

Изложбата се организира с цел да даде знания на учениците за народните обичай,българските ...

Виж

Изложба

Изложбата се организира с цел да даде знания на учениците за народните обичай,българските ...

Виж

Картинна галерия „Моята бъдеща професия“

Картинната галерия „Моята бъдеща професия” на участниците в група за занимания по ...

Виж

Представителна изява на група за занимания по интереси – клуб „В страната на математиката“, с ръководител Веселка Василева

Учениците от клуб „Забавна математика“ към ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Бръшляница, ...

Виж

Представителна изява на група за занимания по интереси – клуб „Забавен свят“, с ръководител Стефка Петранова

Учениците от групата показаха какво са научили от провеждането на заниманията по интереси ...

Виж

световен ден на спорта

Участниците от секция "Волейбол за нас" се включиха в двустранна игра, поради усложнената ...

Виж

световен ден на спорта

Участниците от секция "Волейбол за нас" се включиха в двустранна игра, поради усложнената ...

Виж

Дигитални по рождение

На 24.06.2020 год. 14 учениците от ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров", гр. София участващи в ...

Виж

Изобразителното изкуство и българският фолклор

На 30.06.2020 г. тринадесет ученици от 9 клас на ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров", гр. Соф ...

Виж

Световен ден на околната среда

Презентации и постер ...

Виж

Цели

Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.

Развитие

на потенциала за учене, творческия и спортния потенциал на учениците

Приобщаване

на учениците чрез формиране на общности по интереси

Превръщане

на училището в по-привлекателно място за развитие и изяви

Имате въпроси или се нуждаете от съвет?

Пишете ни на електронна поща [email protected]