Новини

Основно училище "Свети княз Борис І" - град Бургас

За втора поредна година Основно училища "Свети княз Борис І" - град Бургас стартира дейности по организиране на занимания по интереси с учениците, съгласно Наредбата за приобщаващо образование. През учебната 2019-2020 година заниманията по интереси в училището ще бъдат разпределени в 29 групи, избрани от учениците чрез анкета, със съгласието на родителите им и регистрирани в информационна система за заниманията по интереси.
На снимката: ОУ "Св. княз Борис І" - град Бургас