Новини

ПРИРОДНИТЕ НАУКИ ЗАЕДНО С ДРУГИТЕ НАУКИ - ТЕЛА И ВЕЩЕСТВА

: Изследване свойствата на телата и изграждащите ги вещества. Интегриране на знания и умения по биология, физика, химия, човекът и природата, география,математика, информационни технологии, изобразително изкуство. Учениците бяха разделени на три екипа. Задачите бяха от различни области, обединени от знания за картофа- пресмятане на плътност (след измерване на маса и обем), веществата, от които са изградени, пресмятане на количеството въглехидрати, свойства и състав на глюкозата, фотосинтеза, рН, характерни особености на сем. Картофови, болестта диабет (връзка между глюкозата и инсулина в човешкия организъм). Урокът завърши с онлайн анкета за - проучване на ползата от урока. По време на урока на учениците се осигурява възможност да работят в екип, да експериментират, да пресмятат, да наблюдават, да пресмятат, да разчитат схеми, да класифицират информация от Интернет
На снимката: Интердисциплинарен урок - Природните науки заедно с другите науки