Новини

Клуб "Млад биолог", ПМГ "Яне Сандански", гр. Гоце Делчев

Учениците от групата по интереси ,,Млад биолог“ се запознаха с темите, по които ще работим и изготвиха своето мото, като вложиха творчество. Мотото е: ,,Всичко е отрова, всичко е лекарство – въпросът е в дозата“ по думите на Парацелз.Запознаха се с основните екологични проблеми на нашата планета чрез филма ,,Неудобната истина“, след което изготвиха два проекта. На единия отбелязаха двете страни на нашата планета – замърсената и чистата, а на втория отбелязаха интересни факти, свързани с опазването на нашата природа.Започнахме опознаването на флората и фауната на НП ,,Пирин“.За Коледа дадоха идеи за изработване на играчки от рециклирани и отпадъчни материали, като целта е всеки да даде своя малък принос за опазване на околната среда. Изработените коледни играчки бяха презентирани на изложба в училището.
На снимката: Клуб "Млад биолог"