Новини

Занимания по интереси в ОУ ,,Христо Ботев'', кв. Победа, гр. Бургас

Въз основа на проведено анкетно проучване сред учениците за техните желания и интереси в ОУ "Христо Ботев", кв. Победа, гр. Бургас за учебната 2019/2020 година се сформираха 17 групи в следните направления: "Дигитална креативност", "Математика", "Технологии", "Природни науки“ , „Гражданско образование“, „Спорт“ и "Изкуства и култура“. Дейностите по интереси стартираха своите занятия на 15.10.2019 г.
На снимката: Първият учебен ден