Новини

"Понятието за справедливост и идеята за социална справедливост."

По време на занятието учениците се упражняваха да правят анализи на философски текстове. Сред избраните материали бяха "Критика на чистия разум" на Кант и статията "Интерналистки фундациознизъм по отношение на обосноваването" на БонЖур. Съпоставихме двете концепции за априорност и те отправиха критика към аргументите на авторите, чрез което упражнихме критическо мислене. Част от учениците изнесоха представяния на тема "Понятието за справедливост и идеята за социална справедливост." Останалите отправиха въпроси и започнаха дискусия с представящите.
На снимката: Клуб ,,Алетеа''