Новини

СУ "Св.Паисий Хилендарски" , с.Абланица, общ.Хаджидимово, обл.Благоевград

За втора поредна година в СУ "Св.Паисий Хилендарски“- с.Абланица стартира кампания за организиране на занимания по интереси за учебната 2019/2020 година, съгласно Наредбата за приобщаващото образование и участието на училището в проект "Подкрепа за успех". Проведе се анкетно проучване за идентифициране на интересите и желанията на учениците , според които се сформираха 7 групи за занимания по интереси - "Национално финансиране" и 3 групи занимания по интереси по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ . На педагогически съвет, проведен на 27.09.2019 г , ръководството на училището запозна педагогическите специалисти с броя на групите, предпочитаните занимания и актуализираните указания за организиране на заниманията по интереси с учениците . Търсените и предлаганите от училището занимания по интереси са публикувани в електронната платформа.
На снимката: СУ " Св. Паисий Хилендарски "