Новини

Дейности по интереси СУ "Отец Паисий" Самоков

Учениците от IIа и IVа клас, участници в групите за занимания по интереси в направление "Езиков свят" посетиха Народната библиотека "Св. св. Кирил и Методи" гр. София. Учениците разгледаха зала посветена на историята на книгите, галерия с фото изложба и маслени портрети на известни личности директори на библиотеката,както и капсулата на времето, която ще бъде отворена през 2060-та година.
На снимката: Езиков свят