Новини

Възобновява се дейността на клуботете по занимания по интереси към училището от 07 октомври 2019г.

На Педагогически съвет от 26.09.2019г. след проучване на желанията на учениците се прие клубовете по занимания по интереси към училището, сформирани от началото на 2019година да продължат дейността си до края на календарната 2019г. в ОУ"Христо Смирненски са сформирани 5 клуба: Клуб - "Компютърен свят" в 3 -4 клас Клуб - " Математиката - лесна и интересна" в 4-5 клас Клуб - " Театрално изкуство" 4 - 6 клас Клуб - "Народно пеене - хор - "Славейче" 1- 3 клас Клуб -"Опознаване на човешките ценности" 5-7 клас