Новини

Занимания по интереси в ОбУ” Св. „Иван Рилски”,с.Червенци,общ.Вълчи дол,обл.Варна

Занимания по интереси в ОбУ” Св. „Иван Рилски”,с.Червенци,общ.Вълчи дол,обл.Варна ще продължи и през новата учебна 2019-2020 година. Идентифицирахме интересите на учениците чрез проведено анкетно проучване. Според желанията им, в училището ни ще се провеждат занимания по интереси /ЗИ/ за учениците от I- ви до IX- ти клас отново в следните дейности:клуб „Кулинарен експрес , Работилница”Природата и аз!”и клуб”Млади таланти”и нова група "Математиката и аз!" Всички педагогически специалисти са запознати с ПМС 289/12.12.2018 г. и с указанията за организиране на заниманията по интереси. Проведоха се родителски срещи, на които родителите се запознаха с предстоящите дейности.
На снимката: Нашите творби