Новини

КЛУБ „ЦЕННОСТИ И ОБЩЕСТВО“

Представителната изява, проведена на 14.06.2019 г., беше дискусия на тема: „Ценностите в съвременния свят”. Участниците изготвиха заключителна презентация, проведоха дебат, в който демонстрираха овладените знания, раздадоха на своите съученици флаш карти с позитивни послания, утвърждаващи вечните и непреходни духовни ценности.